Titratori:

titratori

Titracija se koristi u analitičkoj hemiji kako bi se odredila količina ili koncentracija materije, poznate kao analit. Titracija je kvantitativna metoda određivanja analita u rastvoru. U titraciji, jedan reagens (titrant) se dodaje lagano u rastvor koji sadrži materiju koja se meri (analit). Kako se dodaje, tako započinje rekacija između titranta i analita. Tačka u kojoj je završena reakcija i gde je ekvivalentna količina titranta i analita (stehiometrijski ekvivalent) naziva se tačka ekvivalencije. To se može odrediti pomoću hemijskog indikatora prisutnog u rastvoru ili merenjem fizičke promene rastvora, kao npr. pH, potencijal elektrode, provodljivost ili apsorbcija svetlosti (boja). U praksi, nagla izmena ovih fizičkih promena signalizira kraj titacije, krajnju tačku. Svrha titracije je odrediti količinu ili koncentraciju analita poznate koncentracije i volumen titranta. Titracije se baziraju na hemijskim reakcijama koje ispunjavaju 4 zahteva:
 
• Reakcija između analita i titranta mora se odvijati brzo,
   bez sekundarne reakacije
• Reakcija mora biti potupuna
• Reakcija mora imati poznate stehiometrijske mere
• Mora imati prigodnu metodu za detekciju krajnje tačke titracije
 
Titracije su vrlo precizne i osiguravaju mnoge prednosti u odnosu na neke druge metode. Titracije se brzo izvode i zahtevaju vrlo jednostavnu aparaturu.

Automatska titracija

Automatska titracija odvija se pomoću automatskih titratora koji dodaju titrant, zaustavljaju reakciju u krajnjoj tačkii i automatski izračunavaju koncentraciju analita. Automatski titratori su najbolji za precizna merenja, kao elektohemijska merenja koriste se za određivanje krajnje tačke za razliku od subjektivnih inidkatora boje.

Analize koje se sprovode divoltmetrijskim automatskim titratorima pomoću:
•Kulometrijski Karl Fischer titrator (udeo vlage u tragovima)
•Volumetrijski Karl Fischer titrator ( udeo vlage viši od 100 ppm)

Mini titratori:

HANNA Instruments, razvila je i seriju jednostavnih za upotrebu, pristupačnih i brzih mini titratora specijalno namenjenih određivanju specifičnih parametara kao što su:

 

  • Formolov broj u vinu i voćnom soku
  • Ukupni i slobodni sumpor – dioksid
  • Ukupne kiseline u mlečnim proizvodima
  • Ukupne kiseline u voćnim sokovima
  • Ukupne kiseline u vinu

Nova generacija HANNA Instruments mini titratora, oslikava dugodišnje iskustvo i sistemske napore kompanije u cilju razumevanja specifičnih potreba naših klijenata.