Testeri

pH tester

U prošlosti, merenje i monitoring mnogih važnih parametara bilo je ograničeno na laboratorije. Danas, ti parametri se testiraju direktno na terenu, od testiranja okoline, preko poljoprivredne i prehrambene industrije, hortikulture, kontrole pijaćih voda, kontrole kvalitete vode te svuda gde su kvaliteta i tačnost u merenju važne.

testers-group_720x720_72_rgbHANNA je razvila raznolike testere, dizajnirane za različite primene.

HANNA nudi veliki izbor pojedinačnih ili multiparametarskih testera koji mere: pH tester, ORP tester (oksidacijsko-redukcijski potencijal), provodljivost, TDS, temperaturu, natrijum, so i relativnu vlažnost.

Testeri mogu vršiti merenja na licu mesta i to brzo, precizno i jeftino. Ovi testeri omogućavaju korisnicima očitavanje rezultata izvan laboratorija, bez upotrebe skuplje i kompleksnije opreme.

Hanna testeri imaju LCD ekrean jednostavan za čitanje i sa njima je moguće vršiti merenja čak i na mestima visoke vlažnosti. Ne troše puno energije, stoga je njihov životni viek dug te nema potrebe za učestalim promenama baterija.