Stoni fotometri

Hanna Instruments stoni fotometri su svestrani uređaji, jednostavni za upotrebu. Poseduju sofisticirani optički sistem baziran na Volframovoj lampi. Hanna stoni fotometri imaju držače sa vratancima, dizajnirane tako da blokiraju prodor spoljašnje svetlosti. Upotreba ovih uređaja garantuje dobijanje pouzdanih rezultata visoke preciznosti.