stampaRastvor za štampu koji je glavna komponenta offset štampe sadrži vodu, izopropil alkohol, pufer, gumu arabiku, inhibitor korozije, biocid i aditive. Rastvo zavisi od mešanja i održavanja svih ulaznih komponenti. Merenje pH i konduktivnosti su esencijani parametri za kvalitet štampe. Iako su ove dve vrednosti nezavisne, svaka od njih daje odgovarajuću informaciju vezanu za polazne sirovine kao što su voda i ostale komponente. Pošto je sam rastvor za štampu puferisan i njegova vrednost će zavisiti od samog puferskog kapaciteta. Optimalna štampa zahteva vrednosti od 4.0–5.5 pH jedinica. Konduktivnost ukazuje na kontaminaciju tokom štampanja koja može biti izazvana mastilom ili papirom koji su bazni. Ukoliko se ova vrednost poveća za 500 µmho, rastvor bi trebalo zameniti.

Promena pH vrednosti ka višim (alkalnoj sredini) i konduktivnosti imaju dosta posledica na krajnji kvalitet štampe i dovode do pogrešnog toniranja i nijansiranja.
Koncentracija prisutnog kalcijuma je još jedan bitan parametar koji se prati u štampanju. Sa povećanjem koncentracije kalcijuma rastu i problemi u štampi. Najčešći kontaminati kalcijumom su papir, voda i mastilo. Prisustvo kalcijuma, menja pH vrednost kao i kontuktivnost.