Rastvoreni kiseonik (DO) se meri da bi se odredila količina gasovitog kiseonika rastvorenog u vodi. Neophodno je pratiti nivoe DO u akvakulturi kako bi se osiguralo da je dovoljno DO u vodi, jer je kiseonik potreban za rast i metabolizam vodenih organizama. Rastvoreni kiseonik je takođe važan u kotlovima i rashladnim tornjevima kako bi se sprečila korozija cevi.

Rastvoreni kiseonik sonde

 

Hanna nudi širok spektar instrumenata pogodnih za precizno određivanje nivoa rastvorenog kiseonika, među kojima se nalazi i širok spektar DO sondi. Naše sonde za rastvoreni kiseonik isporučuju se sa DIN konektorom, osim ako nije drugačije naznačeno. Pred Vama je izbor različitih dužina kabla 1m, 4m, 10m, 20m. Membrane sa navojnim poklopcem čine jednostavnu zamenu za nekoliko sekundi! Senzori naših DO sondi su polarografski ili galvanski. Galvanske sonde pre upotrebe ne treba kondicionirati i kao takve su pogodne za primene kao što je uzgoj ribe.