Hanna digitalni refraktometri

refrakt

Refraktometrija je merna metoda određivanja indeksa prelamanja supstance, kako bi se odredio njen sastav ili čistoća. Znajući indeks prelamanja supstance, korisnici mogu saznati određena svojstva, poput sadržaja šećera u sokovima, količinu soli u prehrambenim proizvodima ili saliniteta morske vode.

Digitalni refraktometri su idealno rešenje za one koji žele odrediti sastav svojih proizvoda što je vrlo brzo i jednostavno sa našim refraktometrima, a analize zahtevaju malu količinu uzorka, veličine dve metričke kapi. Merna ćelija od nerđajućeg čelika zahvaljujući staklenoj prizmi garantuje odličnu hemijsku otpornost i jednostavno održavanje, idealno za bilo koju primenu. Ovakav dizajn takođe olakšava kalibraciju, koja se vrši s destilovanom ili dejonizovanom vodom, kako bi se osigurala ponovljiva i precizna merenja.

Hanna Instruments linija digitalnih refraktometara nudi različite merne jedinice i automatsku temperaturnu kompenzaciju. S ugrađenim temperaturnim senzorom, gubi se potreba za ručnim određivanjem temperature pre testiranja. U kombinaciji s brzim, 1.5 sekundnim odzivom, naši refraktometri pružaju tačna merenja u trenutku kada ih korisnici trebaju.

Osnovne karakteristike:

  • Automatska temperaturna kompenzacija za najpreciznija merenja
  • Laki za upotrebu – dovoljno je nekoliko kapi za uzorak da kapnete i pritisnete dugme READY
  • BESPS – sistem prevencije greške baterije koji upozorava korisnika da je baterija pri kraju
  • IP65 zaštita od vode – napravljen da meri i u laboratorijskim, i terenskim uslovima
  • Kalibracija u jednoj tački – kalibracija sa destilovanom ili dejonizovanom vodom
  • Vrlo mali uzorak je potreban za merenja (oko 2 kapi)