procesna-oprema

Hanna Instruments procesna oprema:

Sistemi za kontrolu fertigacije (đubrenja)

U Hanna Instruments ponudi, nalazi se širok spektar procesne opreme specijalno dizajnirane za kontrolu procesa fertigacije. Modeli iz HI800 serije fertigacionih kontrolera potpuno su prilagodljivi potrebama korisnika i mogu se nakdnadno nadograđivati.

Pred korisnikom se nalazi izbor od 10 različitih irigacionih programa, baziranih na izboru prema željenim parametrima: irigacioni periodi, tip irigacione kontrole, sektori, obim, specifično vreme za svaki sektor posebno, količina akumulirane sunčeve svetlosti, broja ponavljanja itd.  Prilikom izbora tipa kontrolera veoma važan kriterijum je broj irigacionih (fertigacionih) sektora koje bi trebalo kontrolisati: 8, 16, 24, 32.

Voda koja će se koristiti za irigaciju, prema različitim programima ima definisane vrednosti pH, EC i posebno pripremljenu kombinaciju đubriva. Kontrola agitatora je definisana prema specifičnom programu u skladu sa irigacionim periodima.

Fertigacioni sistemi poseduju i alarme upozorenja koje je moguće različito definisati.

Korisnički “interface”  je pregledan sa 4×20 (redovi,kolone) LCD ekranom. Poseduje podršku za više jezika.

Kontroleri poseduju naprednu funkciju internog generisanja “kopije” (backup).

Hlor, pH ORP i analiza temperature

pca330Hanna PCA300 serija modela procesnih analizatora za hlor, pH, ORP i temperaturu namenjena je konstantnom monitoringu protoka uzorka vode i kontroli doziranja kako bi uvek bio odgovarajući sadržaj hlora i pH nivoa.

Od tretmana pijaće i otpadnih voda do bazena i spa, kontrola nivoa hlora ima bitan uticaj na javno zdravlje, kao i za povrćaj investicija i obezbeđivanja efikasnosti kada su u pitanju sistemi zagrevanja i industrijska primena.

Hanna Instruments serija procesnih analizatora (PCA300) poseduje mogućnost skladištenja do 3500 zapisa (najmanje 7 dana sa 3-minutnim zapisima). Moguće je sačuvati kopiju zapisa, koja će posedovati oznaku vremena i datuma.

Procesni analizatori poseduju i sistem upozorenja sa alarmom. Sistem poseduje zaštitu od “predoziranja”.

Korisnički “interface” je jednostavan za snalaženje. PCA procesni analizator poseduju veliki jasan LCD ekran sa pozadinskim svetlom, koji omogućava lakše čitanje sa njega.

Kalibracija je moguća u 2 korisnički definisane tačke.