Hanna Instruments prenosni fotometri

Hanna Instruments linija prenosnih fotometara obuhvata instrumente kojima je moguće merenje: amonijaka, hlora, bakra, gvožđa, fosfora, fosfata, nitrata, nitrita i mnogih drugih. Baš kao i serija stonih fotometara, prenosni fotometri su laki za upotrebi i poseduju sofisticirani optički sistem, pružajući korisnicima jedinstveno iskustvo merenja.