Kontrola kvaliteta hrane

 

Kontrola kvaliteta je veoma bitna u prehrambenoj industriji kako bi proizvodi bili bezbedni za korisnike. Bitno je pridržavati se svih neophodnih zahteva o kontroli kvaliteta zbog potencijalnih kontaminacija do kojih može doći tokom proizvodnog procesa.

Faktori koji doprinose kvalitetu hrane su izgled, boja, organoleptičke osobine, nutritivne vrednosti, količina aditiva kao i mikrobiološke, fizičke i hemijske osobine. Veoma je važno analizirati proizvode pre i posle obrade kako bi bio poznat kvalitet početnih materijala i krajnjih proizvoda. Na ovaj način se obezbeđuje da krajnji proizvod ispunjava sve zahteve o kvalitetu i da su proizvodi sigurni za upotrebu. Dobra proizvođačka praksa (GMP – good manufacturing practice) je razvijena i uspešno implementirana u mnogim fabrikama za proizvodnju hrane.

Kasnije je razvijen i efikasniji sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) kako bi se sprečila neželjena dejstva mikrobioloških, hemijskih i fizičkih zagađivača. Tokom lanca proizvodnje (na primer u proizvodnji, transportu, čuvanju, prodaji i na kraju tokom konzumiranja) proizvodi su izloženi mnogim rizicima koji utiču na kvalitet.

Inovacije iz Hanna Instruments! Kompletne brošure sa dva specijalno dizajnirana pH metra za prehrambenu industriju se nalaze na linkovima u nastavku: