pH je mera koncetracije vodonikovih jona (H +) u rastvoru i koristi se kako bi se utvrdila kiselost odnosno baznost vodenog uzorka. pH nivoi su važni za širok spektar aplikacija, na primer u bazenima za plivanje, neophodno je imati dovoljno hlora u vodi kako bi se uklonile štetne bakterije i to se može odrediti pomoću kontrole pH.

pH elektrode

Hanna nudi širok spektar prenosnih i laboratorijskih pH merača i elektroda pogodnih za skoro svaku primenu. Takođe u našem asortimanu pH elektroda nalaze se plastične, staklene, pH elektrode za specijalne aplikacije, procesne i Bluetooth ™ pH elektrode koji ispunjavaju stroge zahteve industrija poput prehrambene.