Oksido redukcioni potencijal – ORP je mera sposobnosti rastvora za oksidovanjem ili redukovanjem. Ove reakcije su poznate kao redoks reakcije. ORP je važno merenje za određivanje efikasnosti supstanci kao što su hlor i ozon pri dezinfekciji. ORP se meri u širokom spektru industrija, uključujući bazene,, kotlovske vode i rashladne kotlove.

ORP elektrode

Hanna obezbeđuje širok spektar instrumenata za ORP merenja pogodna za skoro svaku primenu uključujući procesnu, prenosnu i laboratorijsku opremu. Takođe u našem asortimanu se nalaze i ORP elektrode različitih konstruktivnih karakteristika i namana. HANNA poseduje plastične, staklene, elektrode specijalnih namena, procesne ORP elektrode koji ispunjavaju zahteve za svih industrija.