HI9819x serija multiparametarskih merača

Uz pomoć ovih naprednih uređaja moguće je pratiti: pH, mV, oksido redukcioni potencijal (ORP), TDS, salinitet, provodljivost (EC), rastvoreni kiseonik (DO), atmosferski pritisak i temperaturu.

Kućište ovih multiparametarski merača je vodootporno, izdržljivo i kompaktno (IP67 zaštita). Idealni su za upotrebu po teškim terenskim uslovim, gde izdržljivost aparata dolazi do izražaja. Sonda uređaja se jednostavno i brzo priključuje, a zamenu senzora je moguće izvršiti i na terenu.

Upotrebom ovih instrumenata moguće je konstatno praćenje nekog parametra ili očitavanja parametara na komandu korisnika. Uređaj može skladištiti do 44.000 očitavanja, koja je moguće transferovati na računar upotrebom odgovarajućeg software-a HI92000 i micro usb kabla HI920015.

Obimni GLP (Good Laboratory Praxis – Dobra Laboratorijska Praksa) podaci su lako dostupni pritiskom na dugme GLP. Ovom komandom biće prikazani svi podaci vezani za kalibraciju instrumenta. Korisniku je dostupna kontekstualna pomoć tokom svakom trenutka merenja

Uređaj poseduje veliki LCD ekran sa pozadinskim, prilagodljivim svetlom, tako da su očitavanja rezultata pri smanjenoj vidljivosti značajno olakšana.

HI5000 serija profesionalnih laboratorijskih instrumenata

HI5522_720x720_72_RGBUređaji iz ove serije omogućavaju visoko precizna merenja velikog broja parametara: pH, oksido redukcionog potencijala (ORP), provodljivosti (EC), otpora, TDS, saliniteta i temperature. HI5522, uređaj iz pomenute serije, poseduje mogućnost nadogradnje jon–selektivnih elektroda.

Ovi napredni uređaji poseduju dva kanala, tako da je moguće simultano praćenje parametara. pH, ORP ili ISE (jon – selektivna elektroda) na jednom kanalu, odnosno EC, TDS, salinitet ili otpor na drugom.

Instrumenti iz ove serije imaju potpuno prilagodljivo radno okruženje, veliki LCD ekran, kapacitativnu otpornu tastaturu. Kao takvi, idealni su za laboratorijske upotrebe.

GPS Multiparametarski merač sa sondom koja ima unutrašnju memoriju za očitana merenja

hi9829_v2_720x720_72_rgbHI9829 je izdržljiv, vodootporan i lak za korišćenje i kao takav je idealan za terensko ispitivanje jezera, reka i mora. HI 9829 metar pokazuje simultano očitavanja od 1 do 12 parametara od 15 mogućih parametara.

U paru sa jednom od sondi iz serije sondi HI76x9829, HI9829 može da meri parametre kvaliteta vode kao što su pH, ORP, provodljivost, mutnoću, temperaturu, jone amonijaka (NH4), nitrat, hlor (kao što je NH4+-N, NO3- -N or Cl-), rastvoreni kiseonik (kao % zasićenja ili koncentracije), otpornost, TDS i slanitet. Zbog DO koncentracione kompenzacije se meri atmosferski pritisak.

edge®

pH ● EC ● DO

Najinovativniji pH, EC i DO merni instrument u svetu

edge-hi2020-angle_720x720_72_rgb

Revolucionarni dizajn edge® mernog instrumenta predstavlja kulminaciju vizije Hanna Instruments, kapaciteta dizajna, integracione proizvodnje i svetski nivo I&R.

edge®  merni instrument ima toliko opcija merenja da može da izađe u susret potrebama ogromnog broja korisnika. Za one koji preferiraju jednostavnije operacije postoji opcija basic mode operation sa uprošćenim menijem i opcijama, dok za one koji rade napredne operacije postoji full featured operating mode.

edge® može biti pH metar, metar za provodljivost ili rastvoreni kiseonik i svaki može biti unapređen sa dodatnim sondama za merenje pH, provodljivost i rastvoreni kiseonik.