Laboratorijske pH - EC - DO - metar

Naša laboratorijska oprema ima široku upotrebu u mnogim industrijama. Merni instrumenti kao što su titratoripH metri, EC, TDS i ORP metri, kao i merači temperature, DO (rastvorenog kiseonika), mutnoće izrađeni su po najvišim standardima i pristupačnih su cena.

Svaki naš instrument prošao je detaljnu kontrolu kvaliteta, a za korisnike smo obezbedili najbolju tehničku podršku i obuku za rad na našim uređajima.