plant

Hanna Instruments pruža kompletnu podršku uzgajivačima biljnih kultura u hidroponima. Naši merni instrumenti omogućavaju preciznu kontrolu i doziranje nutrijenata i kritičnih parametara značajnih za pravilan uzgoj.

U uzgoju biljaka u hidroponima, najveći uticaj na prinos ima kvalitet vode koja se koristi u sistemu navodnjavanja, kao i način korišćenja i raspolaganja vodom.

Kod ispitivanja kvaliteta vode koja će se koristiti za navodnjavanje, bitno je pratiti provodljivost (EC).

Vodu bi trebalo filtrirati pre navodnjavanja. U zavisnosti od potrebe biljaka potrebno je podesiti doziranje vodom i đubrivom. Prilikom proračuna nutrijenata potrebno je odrediti koncetraciju jona Ca, Mg, B, Mn, Zn prisutnih u vodi.

Prisutnost bikarbonata u vodi povećava pH vode koja se može neutralizovati fosfornim i azotnim kiselinama. Iz navedenih razloga obavezno je kontrolisanje fosfora i azota. Za potrebe ovakvih merenja, Hanna Instruments savetuje upotrebu nekih od specijalno dizajniranih fotometara za poljoprivredu (ADPAplication Designed Products). Hanna fotometri, kao što je npr. HI83325 meri zastupljenost navedenih nutrijenata i još mnogih drugih prametara. Fotometri su jednostavni i usklađeni sa radom po principu Nessler metode.

Optimalan pH spremljenog hranjivog rastvora za povrtne kulture u hidroponskom uzgoju kreće se od 5,5 do 6,5. Za potrebe određivanja pH vrednosti zemljišta i đubriva, Hanna Vam je pripremila niz specijalno dizajniranih pH metara i kombinovanih uređaja, sa specijalno dizajniranim penetrijajućim sondama. Takođe, uzimanje uzoraka tla ponekad može biti otežano usled mnogih faktora, kao što je uzimanje uzorka iz neposredne blizine korena biljke. Kao kompanija inovator, u našoj ponudi se nalaze i mnogi instrumenti koji bi trebalo da olakšaju sama merenja, kao što je i naš usisni lizimetar.

Hranjivi rastvor se priprema u pojedinačnim injektorima ili u specijalnim mikserima, odnosno fertigacijskim sistemima. Fertigacijski sistemi u svakom ciklusu navodnjavanja pumpaju tačno određenu količinu iz tenka za đubrivo. Moderni uslovi i trendovi hidroponske proizvodnje u sve većoj meri nameću potrebu automatizacije. S tim u vezi, prateće trendove Hanna Instruments nudi širok asortiman procesne opreme, fertigacijskih sistema i dozirnih pumpi.