Hanna hemijski test kompleti

Hanna hemijski test kompleti predstavljaju jednostavan način za izvođenje tačnih hemijskih analiza.

Širok izbor jednoparametarskih hemijskih kompleta uključuju kolorimetrijske, Checker® Disc, titracijske i turbidimetrijske metode.

Brzi i laki za korišćenje, Hanna kolorimetrijski hemijski test kompleti predstavljaju idealno rešenje za analizu vode za bilo koji hemijski parametar. Hemijski test kompleti su opremljeni sa prozirnim rezervoarom koji sadrži skalu boja i koja se nalazi odmah do uzorka koji se testira. Ovo čini proces upoređivanja boja jednostavnim i bez mogućnosti greške. U zavisnosti od parametra koji se testira, reagensi su u prahu ili vodenom stanju.

Hanna Checker® Disc hemijski test kompleti koriste kolorimetrijsku tehnologiju kako bi obezbedili tačnije rezultate merenja. Checker® Disc je spektar boja u kružnom obliku raspoređen od najsvetlije ka najtamnijoj boji srazmerno koncentraciji hemijskog parametra koji se testira. Sve što korisnik treba da uradi kako bi obavio hemijsku analizu je da postavi praznu kuvetu i kuvetu u kojoj je došlo do reakcije unutar Checker® Disc-a. Okrećući krug sa spektrom boja, korisnik vizualno može pronaći koncentraciju parametra tako što će pronaće adekvatnu boju na krugu tj. onu koja najviše odgovara testiranom uzorku. Ova metoda unapređuje tačnost rezultata hemijske analize.

Hanna titracijski hemijski test kompleti su vrlo laki za korišćenje i to bez posledica po tačnost rezultata hemijske analize. Kod hemijskih test kompleta koji funkcionišu po principu titracijeske metode da bi se ustanovila koncentracija datog hemijskog parametra sve što je potrebno je da se prebroje kapljice titranta koje uzrokuju promenu boje uzorka koji se testira. Kapalice čine titracijsku metodu ekstremno brzom i jednostavnom.

Hanna hemijski kompleti sadrže sve potrebne dodatke za izvođenje hemijske analize i dizajnirani su na način da su odmah spremni za upotrebu.

Svi Hanna hemijski test kompleti su proizvedeni u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, a za svaki hemijski test komplet online je dostpan Safety Data Sheet.

Idealni za analize na terenu

Multiparametarski hemijski test kompleti su upakovani u zaštitnu torbu koja čini opremu za hemijsko testiranje organizovanom i vrlo lako prenosivim na terenu. Uz to sadrži i uputstvo koje vodi korisnika kroz hemijsku analizu korak po korak i na taj način omogućava da čak i netehnička lica izvode hemijske analize.

U Hanna hemijske komplete koji su namenjeni za pH merenja je uključen i ekskluzivni pHep® elektronski tester tako da je analiza pH uvek pouzdana i brza. Tradicionalne pH test trake imaju nedostatak u smislu tačnosti rezultata merenja, a i ne pokrivaju ceo pH raspon. U odnosu na njih, ekskluzivni pHep® elektronski tester dugo traje, pokriva širok pH raspon i visok nivo tačnosti pri merenju.