HANNA Instruments elektronski fotometri mere koncentraciju najvažnijih parametara u analizi vode, kao što su na primer: hlor, amonijak, bakar i sl.

HANNA fotometri rade merenja na brz i ekonomičan način. Modeli za merenje samo jednog parametra koriste sistam diodne fotoćelije, te mikroprocesor za određivanje željenog parametra.

Za razliku od spektrofotometara ili jon-selektivnih elektroda, fotometri nemaju tipične probleme kao na primer, dugo vreme pripreme i odgovora, skupe rastvore, ili potrebu za temperaturnom kompenzacijom. Merenja se direktno prikazuju na velikom LCD ekranu, bez potrebe za ikakvim vizualnim kontrastom ili bojama kao što se događa s opremama za hemijsku analizu.

HANNA Instruments prenosni fotometri su posebno dizajnirani da bi se omogućila merenja na terenu jednake preciznosti poput onih u laboratoriji. Modeli koji služe za merenje samo jednog parametra nisu teži od 400 grama, dok su oni za multiparametrarska merenja težine do 900 grama. Svi modeli su kompaktni te ih to čini praktičnim za nošenje na teren. Imaju baterije sa dugim vekom trajanja.
Za merenja HANNA Instruments fotometrima potrebno je samo postaviti uređaj na nulu sa delom uzorka, zatim dodati prestandardizirani reagens (vodeni ili u prahu) u kivetu te očitati merenja na ekranu. Poklopac kivete sprečava interferenciju spoljnog svetla sa merenjem.
Svi fotometri HANNA Instruments su opremljeni sa posebno izgrađenom kivetom. Postoji širok raspon prestandardiziranih i ekonomičnih reagensa za različite parametre. Ti reagensi dolaze u pakovanjima od 100 ili 300 testova.
Prednost električnih fotometara čini ih još boljima u poređenju sa setovima za analizu kod kojih je preciznost ipak slabija.

Paremetri – talasne dužine određivanja

Aluminum 525 nm
Alkalinity 575 nm
Ammonia MR 420 nm
Ammonia LR 420 nm
Bromine 525 nm
Calcium 466 nm
Chlorine, Free 525 nm
Chlorine, Total 525 nm
Chlorine Dioxide 575 nm
Chromium VI HR 525 nm
Chromium VI LR 525 nm
Color of Water 420 nm
Copper HR 575 nm
Copper LR 575 nm
Cyanuric Acid 525 nm
Fluoride 575 nm
Calcium Hardness 525 nm
Mg Hardness 525 nm
Hydrazine 420 nm
Iodine 525 nm
Iron HR 525 nm
Iron LR 575 nm
Magnesium 466 nm
Manganese HR 525 nm
Manganese LR 575 nm
Molybdenum 420 nm
Nickel HR 575 nm
Nickel LR 575 nm
Nitrate 525 nm
Nitrite HR 575 nm
Nitrite LR 525 nm
Oxygen, Dissolved 420 nm
Ozone 525 nm
pH 525 nm
Phosphate HR 525 nm
Phosphate LR 610 nm
Phosphorus 525 nm
Potassium HR 610 nm
Potassium MR 610 nm
Potassium LR 610 nm
Silica 610 nm
Silver 575 nm
Sulfate 466 nm
Zinc 575 nm

 

adp_logo-2015_132x54_72_rgb

Od 1978. Hanna Instruments je razvila koncept fotometra dizajniranih  tako da zadovoljavaju specifične potrebe date industrije tzv. Application Designed Photometers.