pH elektrode

Mi, u Hanna Instruments smo svesni da svaka industrija ima karakterstične potrebe. S tim u vezi smo i razvili veliki broj različitih elektroda, specijalno dizajniranih za specifične potrebe različitih industrija.

Samo neke od karakteristike naših elektroda:

  • Polu-ćelijske referentne ili kombinovane elektrode

U prošlosti su se upotrebljavale dve elektrode: elektroda za merenje pH i referentna elektroda. pH metar je merio voltažu između obe elektrode i tako računao pH. Danas je to prevaziđeno i novoustaljena praksa je da se upotrebljava samo jedna elektroda (kombinovana). Obe navedene komponente su integrisane u jednu.

  • Referentni spoj

pH elektrode mogu imati jedan ili dupli spoj u zavisnosti od namene

  • Elektrode s jednim spojem

Većina konvencionalnih elektroda pripada ovom tipu. Ove elektrode su polućelijske i u direktnoj su komunikaciji sa okolinom. Komunikacija se odvija preko keramičkog spoja.

  • Elektrode sa duplim spojem

Referentna polućelija ima prostor za merenje ali i dodatni prostor, koji se nalazi u referentnom elementu. Obe polu-ćelije komuniciraju kroz unutrašnji spoj. Ovakav način izrade elektroda omogućava veću izdržljivost elektrode, manje zagađenja i manje poteškoća u merenju.