Bazeni i Spa centri:

pools controller

 

Kvalitet bazena je kvalitet vode u njemu! Ukoliko govorimo o bazenima, postoje tri glavne grupe opasnosti povezane sa upotrebom bazena, a to su: fizičke povrede, opasnost od štetnih mikroorganizama i izloženost štetnim hemikalijama.

U zavisnosti od veličine bazena, namene i intenziteta korišćenja, vrše se mikrobiološke, fizičke i fizičko-hemijske analize, a svakodnevno, više puta tokom dana, prate se, pored rezidualnog hlora,pH , ORP i mutnoća (NTU 0,5 ). Ukoliko je rezidualni hlor veći od 5mg/L, predstavljaće određenu opasnost za kupače, optimalna vrednost je 1mg/L.  Važno je određivati i alkalitet, hlor slobodan i ukupan, bakar, ozon, pH vrednost, cijanuričnu kiselinu, tvrdoću, brom i niz drugih parametara.

Bazeni i Spa centri – održavanje:

pH vrednost

pH vrednost bazena trebalo bi da bude 7.2-7.6. Kod više pH vrednosti smanjuje se učinkovitost hlora čija je uloga uništavanje organskih materija i bakterija.  pH ima tendenciju rasta u bazenima pogotovo radi prljavštine, losiona za sunčanje, urina, itd. pH vrednost može se sniziti dodavanjem sone kiseline.

Dozvoljena koncentracija rastvorenih materija (TDS) u Vašem bazenu

Ne postoji zvanično određena vrednost za koncentraciju TDS. Za bazene koji se tretiraju hlorom, uglavnom se vrednost TDS pokušava održavati na oko 1500 ppm (1.5 ppt). Za bazene koje imaju sono hlorne generatore, vrednost TDS zavisi od proizvodača generatora, a obično je oko 3500 ppm (3.5 ppt).

Posetite naš blog i saznajte sve o održavanju kvaliteta i ispravnosti bazena i spa centara.

Inovacije iz Hanna Instruments. Pogledajte kompletnu brošuru našeg najnovijeg kontrolera za bazene! Brošura je dostupna klikom na linkom koji sledi:

pH/ORP kontroler brošura