Specifikacija proizvoda

Merač HI991001 poseduje veliki LCD ekran sa nekoliko linija prikazivanja na kom se istovremeno mogu prikazivati vrednosti merenja pH i temperature uz rezoluciju od 0.01 za pH i tačnost od ±0.05 pH. LCD ekran poseduje i indikatore za status kalibracije i stabilnost, kao i poruke o narednim koracima u analizi. HI991001 ima mnoge korisne funkcije koje poseduju i skuplji, stoni instrumenti kao što je automatska kalibracije, prepoznavanje pufera, temperaturna kompenzacija. Pri uključivanju instrumenta, na ekranu se prikazuje i nivo napunjenosti baterije čime se upozorava korisnk o preostalom mogućem vremenu rada.

pH Opseg -2.00 – 16.00 pH
pH Rezolucija 0.01 pH
pH Tačnost ±0.02 pH
pH Kalibracija automatska, u jednoj ili dve tačke sa dva seta standardnih pufera (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperatura Opseg -5.0 – 80.0°C / 23.0 – 176.0°F
Temperatura Rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperatura tačnost ±0.5°C (do 60°C); ±1.0°C (spoljna temperatura) / ±1°F (do 140°F); ±2.0°F (spoljna temperatura)
Temperaturna kompenzacija automatska od -5.0 do 80.0ºC (23 – 176ºF)
Elektroda/ Sonda  HI12963 je pojačana pH sonda sa unutrašnjim temperaturnim senzorom, brzom DIN konekcijom i 1 m (3.3’) kabla (uključen)
Vrsta baterije/Vek trajanja 1.5V (3) AAA / otprilike 1400 sati kontinuirane upotrebe; automatsko isključivanje nakon 8 minuta nekorišćenja
Radna okolina 0 – 50°C (32 – 122°F); relativna vlažnost vazduha do 100%
Dimenzije 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Masa 205 g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci HI991001 se isporučuje sa HI12963 pH sondom sa unutrašnjim temperaturnim senzorom, HI70004 pH 4.01 kesicom pufera (20 mL), HI70007 pH 7.01 kesicom pufera (20 mL), HI700601 kesicom rastvora za čišćenje elektrode (2 x 20 mL), baterijama, uputstvom za upotrebu i prenosnim koferom.