Specifikacija proizvoda

Vodootporni, prenosni merač rastvorenog kiseonika i biološke potrošnje kiseonika

  • Ergonomski, vodootporni, robusni dizajn
  • Izbor mernih jedinica – rezultati mogu prikazani u % zasićenja ili u  mg/L
  • Ugrađen barometar i temperaturni senzor
  • Manuelna kompenzacija saliniteta
  • Ugrađene kalkulacije –  Mogućnost preračunavanje u druge jedinice potrošnje kiseonika (BOD, OUR, SOUR)
  • Automatska polarizacija polografske sonde na početku, kako bi se osiguralo da je sonda spremna pre nego što se pojavi “ekran za merenje”
  • Čepovi za membranu –  lako zamenjivi (PTFE)
  • Očitanje rezulata po zahtevu
  • GLP – Dobra laboratorijska praksa
  • Kontekstualna pomoć tokom merenja – Prikazuje se na velikom LCD ekranu sa pozadinskim svetlom.

DO opseg 0.00 do 50.00 ppm (mg/L); 0.0 do 600.0% saturacija
DO rezolucija 0.01 ppm (mg/L); 0.1% saturacija
DO tačnost ±1.5% očitane ±1 cifra
DO kalibracija automatski u jednoj ili u dve tačke sa 100% saturacijom (8.26 mg/L) i 0% saturacije (0 mg/L).
Atmosferski pritisak, opseg 450 do 850 mmHg
Atmosferski pritisak, rezolucija 1 mmHg
Atmosferski pritisak, tačnost ± 3 mmHg  ±15% od tačke kalibracije
Atmosferski pritisak, kalibracija u jednoj tački  u bilo kom opsegu pritisaka
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Temperatura, rezolucija 0.1°C (0.1°F)
Temperatura, tačnost ±0.2°C; ±0.4°F (isključujući grešku sonde)
Temperatura, kalibracija u jednoj ili u dve tačke u bilo kom opsegu vrednosti temperature
Temperaturna kompenzacija automatski od  0 do 50°C (32 do 122°F)
Merni režimi direktan DO; BOD ; OUR ; SOUR
Barometrijska kompenzacija automatski od 450 do 850 mmHg
Salintet, kompenzacija automatski od 0 do 70 g/L
Elektroda/sonda HI764073 polarografska  DO sonda sa unutrašnjim temperaturnim senzorom , DIN konektorom i 4m (13’) kabla (uključeno)
Čuvanje podataka do 400 samples
PC konekcija opto-izolovan USB sa opcionim HI 92000 softverom i micro USB kablom
Tip baterije / vek trajanja 1.5V AA baterije (4) / približno 200 sati neprekidne upotrebe bez pozadinskog svetla (50 sati sa pozadinskim svetlom)
Automatsko isključivanje : 5, 10, 30, 60 min  ili može biti onemogućeno
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH 100% (IP67)
Dimezije 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Masa 400 g (14.2 oz.)
Informacije o isporuci HI98193 se isporučuje sa HI764073 DO sondom,  (2), HI7041S rastvorom elektrolita (30 mL), HI7040 dvokomponentim rastvorom kiseonika, 100 mL plastičnim čašama  (2), HI92000 PC softverom , HI920015 micro USB kablom, 1.5V AA baterijama (4), vodičem za brzi početak , sertifikatom o kvalitetu i tvrdim prenosnim koferom HI760193.

Ostali multiparametarski merači: