Specifikacija proizvoda

Vodootporni, prenosni merač pH/ORP/DO/atmosferski pritisak/temperatura

 

 • Ergonomski, izdržljivi, vodootporni (IP67) dizajn
 • Digitalna sonda
 • Zamenjivi senzor kodiran bojom
 • Automatsko prepoznavanje senzora
 • Brza kalibracija
 • Automatska temperaturna kompenzacija
 • Automatsko očitavanje
 • GLP – dobra laboratorijska praksa
 • Kontekstualna pomoć na pritisak taster
 • Grafički LCD displej sa pozadinskim svetlom
 • Povezanost sa kompjuterom

pH opseg 0.00 do 14.00 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH tačnost ±0.02 pH
pH kalibracija automatska u jednoj, dve ili tri tačke sa automatskim prepoznavanjem pet standardnih pufera   (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ili jedan standardni pufer
mV ospeg ±600.0 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV tačnost ±0.5 mV
ORP opseg ±2000 mV
ORP rezolucija 0.1 mV
ORP tačnost ±1.0 mV
ORP kalibracija automatska u jednoj standardnoj tački (relativna mV)
DO opseg 0.0 do 500.0%; 0.00 do 50.00 ppm (mg/L)
DO rezolucija 0.1%; 0.01 ppm (mg/L)
DO tačnost 0.0 do 300.0% saturacije: ±1.5% očitane ili  ±1.0% saturacije koja godd a je veća, 0.00 do 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% očitane ili ±0.10 ppm (mg/L), koja god da je veća, 30.00 ppm (mg/L) do 50.00 ppm (mg/L): ±3% očitane, 300.0 do 500.0% saturacije: ±3% očitane
DO kalibracija automatska u jednoj ili u dve tačke sa 100% saturacije (8.26 mg/L) i 0% saturacije (0 mg/L).
Atmosferski pritisak opseg 450 do 850 mm Hg; 17.72 do 33.46 in Hg; 600.0 do 1133.2 mbar; 8.702 do 16.436 psi; 0.5921 do 1.1184 atm; 60.00 do 113.32 kPa
Atmosferski pritisak, rezolucija 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa
Atmosferski pritisak, tačnost ±3 mm Hg  ±15°C  temperature tokom kalibracije
Atmosferski pritisak, kalibracija automatski, u jednoj standardnoj tački
Temperatura, opseg -5.00 do 55.00 °C, 23.00 do 131.00 °F, 268.15 do 328.15 K
Temperatura, rezolucija 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F
Temperatura, tačnost ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K
Temperatura, kalibracija automatski, u jednoj standardnoj tački
Temperatura, kompenzacija automatski , od -5 do 55 °C (23 do 131 °F)
Memorija čuvanja unosa 45,000 unosa (kontinuirano čuvanje ili čuvanje na zahtev za sve parametre)
Interval čuvanja jedna sekunda do tri sata
PC konekcija USB na PC pomoću HI9298194 istaliranog  Hanna softvera
Tip baterije / Vek trajanja 1.5V AA baterije (4) /približno 360 sati neprekidne upotrebe bez pozadinskog svetla  (50 sati sa pozadinskim svetlom)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F);  RH 100% (IP67)
Dimenzije 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Masa 400 g (14.2 oz.)
Informacije o isporuci HI98196 se isporučuje sa HI7698196 sondom, HI7698194-1 pH/ORP sensor, HI7698194-2 DO senzorom, HI 76981942 setom za održavanje sonde  (HI 7042S DO rastvorom elektrolita, DO poklopcima za membranu  (5), O-prstenovima za senzore  (5), špricem sa masnoćom za podmazivanje O-prstenova), HI9298194 Hanna PC softverom, HI920015 micro USB kablom, 1.5V AA baterijama(4), uputstvom za upotrebu, vodičem za brzi početak , sertifikatom o kvalitetu i tvrdim prenosnim koferom.