Specifikacija proizvoda

GroLine vodootporni prenosni merač pH/EC/TDS/temperatura za hidropone

 • 3 senzora u jednoj sondi:
 1. pH elektroda- sa pojačivačem signala tako da su uklonjene smetnje koje nastaju od strane pumpi i balasta;
 2. EC/TDS senzor- amperometrijski sa dva kraja;
 3. temperaturni senzor- NTC senzor za tačna merenja temperature i tempraturnu kompenzaciji;
 • Vodootpornost pa je otporan na uslove visoke vlažnosti okoline;
 • Širok opseg pH vrednosti (0.00 do 14.00pH);
 • Mogućnost odabira konverzionog faktora za izračunavanje TDS na osnovu EC vrednosti:
  • 5 (500CF) za vrednost EC od 1000µS/cm=500ppm;
  • 7 (700CF) za vrednost EC od 1000 µS/cm=700ppm;
 • Automatska temperaturna kompenzacija
 • Indikator stabilnosti uz pomoć kog se označavaju ustaljene dobijene vrednosti;
 • HOLD dugme
 • BEPS- prevencija automatskog isključivanja instrumenta kada je baterija prazna;
 • Nivo napunjenosti baterije;
 • Indikator statusa baterije kada je ispod 5%;
 • Automatsko isključivanje nakon određenog vremena neaktivnost

pH opseg 0.00 do 14.00
pH rezolucija 0.01 pH
pH tačnost ±0.01 pH
pH kalibracija Automatska, u jednoj ili dve tačke pomoću standardnih pufera (pH 4.01, 7.01, 10.01); kalibracija u jednoj tački uz pomoć rastvora za brzu kalibraciju
EC opseg 0.00 do 6.00 mS/cm
EC rezolucija 0.01 mS/cm
EC tačnost ±2% F.S.
TDS opseg 0 do 3000 ppm (500CF); 0 do 3999 ppm (700CF)
TDS rezolucija 10 pm (mg/L)
TDS tačnost ±2 F.S.
Temperatura opseg 0.0 do 60.0 °C / 32.0 do 140.0 °F
Temperatura rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperatura tačnost ±0.5°C / ±1°F
Temperaturna kompenzacija pH: automatska; EC/TDS: automatska sa ß setom na 1.9%/ °C
EC/TDS kalibracija Automatska, u jednoj tački na 1.41 mS/cm ili 5.00mS/cm; u jednoj tački uz pomoć rastvora za brzu kalibraciju
TDS konverzioni faktor 0.5 (500ppm) ili 0.7 (700ppm)
Elektroda/ sonda HI1285-7 sa polipropilenskim telom, pojačana multiparametarska sonda sa unutrašnjim temperaturnim senzorom, DIN konekcijom i kablom od 1m
Vrsta baterije/ trajanje 1.5V (3) AAA/ otprilike 500 sati kontinuirane upotrebe; isključenje nakon 8 minta neaktivnosti
Automatsko isključivanje Nakon 8 minuta, 60 minuta, isključeno
Radna okolina -5 do 50°C (23 do 122°F); relativna vlažnost vazduha do 100%
Dimenzije 152X58X30 mm (6.0×2.3×1.2 ¨)
Masa 205g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci HI9814 se isporučuje sa HI1285-7  multiparametarskom sondom, HI9814-0 kesicom pufera za brzu kalibraciju, HI70031 kesicom rastvora za kalibraciju EC od 1413 µS/cm (3), HI700663 kesicom rastvora za čišćenje elektrode za pH (3), 1.5 AAA baterijama (3) i uputstvom za upotrebu.

Pogledajte video tutorijal kako se koristi: