Specifikacija proizvoda

HI98192 je izdržljivi, prenosni i vodootporni merač EC,TDS, Otpora i Saliniteta. Poseduje četvoroprstenu HI763133 elektrodu za električnu provodljivost, sa ugrađenim temperaturni senzorom. EC merenja i merenja saliniteta su u potpunosti korisnički prilagodljiva. Pred korisnikom je takođe odabir merenja u više opsega i kalibracija u 5 tačaka. Sva očitavanja biće kompenzirana za temperaturu (temperaturni faktor za kompenzaciju je takođe korisnički prilagodljiv).

     Značajne karakteristike

  • Kompaktan, robustan, vodootporan
  • Pojačana preciznost i kalibracija u pet tačaka
  • GLP – dobra laboratorijska praksa
  • Auto Hold opcija – “zamrzava” ekran prilikom dobijanja prvog stabilnog rezultata
  • Mogućnost povezivanja sa računarom putem optički izolovanog kabla
  • Približno 100 sati trajanja baterije (bez upotrebe pozadinskog svetla)
  • Grafički LCD

Specifikacije:

EC opseg 0.000 do 9.999 μS/cm*; 10.00 do 99.99 μS/cm; 100.0 do 999.9 μS/cm; 1.000 do 9.999 mS/cm; 10.00 do 99.99 mS/cm; 100.0 do 1000.0 mS/cm (stvarna provodljivost ; temperatura kompenzovana  do 400 mS/cm)
EC rezolucija 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
EC tačnost ±1% očitane (±0.01 μS/cm ili 1 cifra, koja god da je veća)
EC kalibracija automatski do pet tačaka sa sedam memorisanih standarda  (0.00 μS/cm, 84.0 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm)
TDS opseg 0.00 do 99.99 ppm; 100.0 do999.9 ppm; 1.000 do 9.999 ppt (g/L); 10.00 do 99.99 ppt (g/L); 100.0 do 400.0 ppt (g/L)
TDS rezolucija 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L)
TDS tačnost ±1% očitane (±0.05 mg/L (ppm) ili 1 cifra koja god da je veća
Otpornost, opseg 1.0 do 99.9 Ω•cm; 100 do 999 Ω•cm; 1.00 do 9.99 KΩ•cm; 10.0 do 99.9 KΩ•cm; 100 do 999 KΩ•cm; 1.00 do 9.99 MΩ•cm; 10.0 do 100.0 MΩ•cm
Otpornost, rezolucija 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm*
Otpornost, tačnost ±1% očitane (±10 Ω ili 1 cifra, koja god da je veća)
Salinitet, opseg % NaCl : 0.0 do 400.0%;  salinitet: 0.00 do 42.00 (PSU); skala morske vode – UNESCO 1966: 0.00 do 80.00 (ppt)
Salinitet, rezolucija 0.1%; 0.01
Salinitet, tačnost ±1% očitane
Salinitet, kalibracija max. u jednoj tački samo u  % opsega (sa HI7037 standardom); upotreba kalibracionog rastvora za provodljivost za sve druge opsege
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Temperatura, rezolucija 0.1°C (0.1°F)
Temperatura, tačnost ±0.2°C; ±0.4°F (isključujući grešku sonde)
Temperatura, kalibracija u jednoj ili u dve tačke
Temperatura, kompenzacija noTC, Linearno (-20 to 120 °C; -4 do 248°F), nelinearno – ISO/DIN 7888 (-0 do 36 °C; 32 do 96.8°F)
Merni režimi automatski opseg , automatski kraj, zaključavanje i fiksni opseg
Referentna temperatura 15°C, 20°C i 25°C
Temperaturni koeficijent 0.00 do 10.00 %/°C
TDS Faktor 0.40 do 1.00
Elektroda/Sonda HI763133, četvoroprstena provodljivost/TDS sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom i 1.5 m (13.2’) kabla (uključeno)
Log-on-zahtev 400 uzoraka;  logging lota: 5, 10, 30 sec, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min (max 1000 uzoraka)
Memorisani profili do 10
PC povezivanje  USB sa opcionim HI 92000 softverom i micro USB kablom
Tip baterije / Vek trajanja 1.5V AA baterije (4) / približno 100 sati neprekidne upotrebe  (bez pozadinskog svetla), 25 sati sa pozadinskim svetlom
Automatsko isključivanje odabir korisnika: 5, 10, 30, 60 min ili može da se onemogući
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH 100% (IP67)
Dimenzije 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Masa 400 g (14.2 oz.)
Informacije o isporuci HI98192 se isporučuje zajedno sa HI763133 sondom za provodljivost , HI7031M 1413 μS/cm kalibracionim rastvorom (230 mL), HI7035M 111.8 mS/cm  kalibracionim rastvorom  (230 mL), 100 mL plastičnom čašom (2), HI92000 PC softverom, HI920015 micro USB cable, 1.5V AA baterijama (4), uputstvom za upotrebu, vodičem za brzi početak , sertifikatom o  kvalitetu  i tvrdim prenosnim koferom.
Beleške  0.001 μS/cm ECopseg i 0.1 MΩ•cm nije dostupno uz priloženu sondu