Specifikacija proizvoda

CAL Check opcija – CAL Check™ prati stanje pH elektrode i u slučaju ako je elektroda zaprljana, sistem upozorava korisnika da je potrebno izvršiti čišćenje.

Kalibracija u jednoj ili dve tačke – Automatska kalibracija se može izvršiti u 1 ili 2 tačke koristeći za to predviđene pufere.   (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, i 12.45).

Pauziranje kalibracije – Interval od 0 do 14 dana se može podesiti, a nakon isteka tog intervala, uređaj će pokazivati da je kalibracija neophodna.

Instrukcije na ekranu – Jasne i lake za upotrebu instrukcije na ekranu objašnjavaju korak po korak kroz proces kalibracije.

Otporno plastično telo pH elektrode  – HI9126 je opremljeno sa HI230B PEI plastičnim telom, duplim spojem pH elektrode punjene gelom. PEI telo obezbeđuje odličnu hemijsku otpornost od jakih hemikalija. Dupli spoj omogućava smanjenje zaprljanja unutrašnje referentne ćelije.

Temperaturna kompenzacija – The HI9126 nudi automatsku ili ručnu temperaturnu kompenzaciju merenja pH vrednsoti  u opsegu od  -20.0 do 120.0°C.

mV Mod – HI9126 poseduje mV mod koji se može koristiti sa širokim spektrom ORP elektroda za monitoring reduks potencijala.

Indikator stabilnosti – HI9126 poseduje indikator stabilnosti. Znak upozorenja se pokazuje na displeju kada dođe do nestabilnosti u očitavanju. Taj znak nestaje nakon što se očitavanja stabilizuju.

Opozivanje ponovnih očitavanja – HI9126 ima “MEM” dugme koje služi za čuvanje očitavanja. Očitavanje se može pozvati iz memorije u bilo kom momentu pritiskom na “MR” dugme.

Pozadinsko svetlo na LCD-u – HI9126 ima displej sa pozadinskim osvetljenjem koje omogućava bolju vidljivost očitavanja prilikom smanjene svetlosti.

Automatsko isključivanje – HI9126 ima opciju automatskog isključivanja. Merač se može podesiti da se automatski ugasi nakon 20 minuta radi čuvanjabaterije.

Battery Error Prevention System (BEPS) – Sistem prevencije greške baterije – otklanjanje grešaka nastalih zbog nedovoljnog nivoa baterije za precizno merenje.

Specifikacije
pH Opseg -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija 0.01 pH
pH Tačnost ±0.01 pH
pH Kalibracija automatska, u jednoj ili u dve tačke  sa sedam standardnih rastvora (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) i dva standardna pufera
mV Opseg ±699.9 mV; ±1999 mV
mV Rezolucija 0.1 mV; 1 mV
mV Tačnost ±0.2 mV; ±1 mV
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Temperatura, rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperatura, tačnost ±0.4°C (±0.8°F) (isključujući grešku sonde )
Nagib, kalibracija od 80 do 108% / ±1 pH
pH Elektroda HI1230B PEI telo pH elektroda sa BNC konektorom i  1 m (3.3’) kabla  (uključen)
Elektroda/Sonda HI7662  temperaturna sonda od nerđajućeg čelika sa 1m kabla  (3.3’) (uključen)
Ulazna impedanca 10¹² Ohms
Tip baterije / Vek trajanja 1.5V (3) AAA / približno 200 sati neprekidne upotrebe bez pozadinskog svetla (50 sati sa pozadinskim svetlom)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 100%
Dimenzije 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”)
Masa 300 g (10.6 oz.)
Informacije o isporuci HI9126 se isporučuje sa HI1230B pH elektrodom, HI7662 temperaturnom sondom, HI70004 pH 4.01 kesicom puferskog rastvora, HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora, HI700601 kesicom rastvora za čišćenje elektrode  electrode , 100 mL plastičnom čašom, 1.5V AAA  baterijama (3), uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom .