Specifikacija proizvoda

HI98199 pH·EC·DO Vodootporni merač

HI98199 je svestran merač kojim može da se meri pH, EC i rastvorni kiseonik kada je povezan sa odgovarajućom sondom. Hanna-ina pH sonda ide zajedno sa HI98199 dok se EC i DO sonde mogu dodatno poručiti. Svaka digitalna sonda sa karakteristikama brzom konekcijom i DIN konektorom i uključujući torbicu sa dodacima koji su potrebni za merenje pH.

LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem

HI98199 karakteriše grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem, ima opciju pomoć na ekranu i i sposobnost da pokazuje više parametara neometano.

Vodootporna zaštita

HI98199 se nalazi u u IP67 vodootpornom kućištu i može izdržati uranjanje u vodi na dubini od 1m do pola sata. Probe karakteriše IP68 za kontinuirano uranjanje u vodu.

Digitalna sonda sa brzom konekcijom i automatsko prepoznavanje senzora

pH, EC i DO sonde karakteriše brza konekcija sa DIN konektorom koja čini vodootpornu konekciju sa meračem. Sonda i merač automatski prepoznaju senzore koji su povezani.

Prikupljanje podataka

HI98199 dozvoljava korisnicima da sačuvaju do 45 000 kontinuirano ili na zahtev sa intervalima od jedne sekunde do tri sata.

GLP Podaci

HI98199 ima dobru laboratorijsku praksu (GLP) koja omogućava korisnicima da vide kalibracione podatke i informacije o isteku kalibracije pritiskom na dugme.

Namensko dugme za pomoć

Kontekstualna pomoć je uvek dostupna preko dugmeta “HELP”. Jasne tutorske poruke i uputstva su dostupna na ekranu kako bi brzo i lako sprovela korisnike kroz podešavanja i kalibraciju.

PC Konekcija

Sačuvani podaci se mogu prebaciti na kompjuter sa Windows sistemom preko mikro USB kabla i Hanna softvera.

Dug životni vek baterije

Na ekranu merača se nalazi ikonica baterije koja pokazuje koliko je baterije preostalo. Merač koristi 1.5V AA baterije koje obezbeđuju 360 sati zivotnog veka baterije.

pH

HI98199 meri pH i temperaturu digitalnom pH sondom HI829113 koja je uključena.

 • Kalibracija do 3 tačaka sa 5 standardnih pufera i jedan pufer po izboru.
 • opcija u mV za pH je korisna pri dijagnozi
 • GLP podaci
  • offset, slope, datum, vreme i korišćenji puferi
 • Očitavanja sa automatskom temperaturnom kompenzacijom
 • pH senzor
  • Ispunjen gelom i bez troškova održavanja
  • Dupli keramički otvor za smanjenu kontaminaciju referentne ćelije

Provodljivost

HI98199 meri provodljivost, ukupne rastvorne soli (TDS), otpornost, salinitet, morsku vodu i temperaturu sa opcionom HI763093 digitalnom EC sondom.

 • Kalibracija u jednoj tački od 6 standarda
 • Temperaturna kompenzacija
  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Podesiv opseg temperaturnog koeficijenta pd 0.00 do 6.00%/°C
  • Izbor referentne temperature na 20 ili 25°C
  • Apsolutna provodljivost se istovremeno može prikazati sa kompenzovanom temperaturnom vrednošću
 • Automatski opsezi
 • Očitavanje saliniteta
  • Praktična Skala Saliniteta (PSU) bazirana na kalibraciji provodljivosti

Rastvorni Kiseonik

HI98199 meri rastvorni kiseonik, atmosferski pritisak i temperaturu sa opcionom HI764103 digitalnom DO sondom.

 • Pokazuje jedinicu u % saturacije ili ppm (mg/L)
 • Kompenzacija saliniteta za morsku vodu
  • Manualni ulaz za vrednosti saliniteta
  • Kompenzovana očitavanja za efekte saliniteta
 • Ugrađeni barometar
  • Automatska kompenzacija za promene pri atmosferskom pritisku
  • Jedinice po izboru korisnika
 • Temperaturna kompenzacija
 • Automatska polarizacija sonde pri pokretanju
 • Spremne za upotrebu HDPE membranske kapice su jednostavne za zamenu

Specifikacije

pH (sa uključenom pH sondom) Opseg 0.00 do 14.00 pH / ±600.0 mV
Rezolucija 0.01 pH/ 0.1 mV
Preciznost ±0.02 pH/ ±0.5 mV
Kalibracija automatska u jednoj, dve ili tri tačke sa automatskim prepoznavanjem 5 standardnih pufera (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ili jednim po izboru
EC (sa EC sondom) Opseg 0 do 200mS/cm
Rezolucija manualna: 1 µS/cm; 0.001 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm automatska: 1 µS/cm; 0 do 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm od 10.00 do 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm od 100.0 do 400.0 mS/cm; automatska mS/cm: 0.001 mS/cm od 0.000 do 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm od 10.00 do 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm od 100.0 do 400.0 mS/cm
Preciznost ± 1% očitavanja ili ± 1 µS/cm
Kalibracija automatska u jednoj tački, sa 6 standardnih rastvora (84 µS/cm, 1413 mS/cm, 5.00 mS/cm , 80.0 mS/cm , 111.8 mS/cm ) ili po izboru
TDS (sa EC sondom) Opseg 0.0 do 400.0 ppt (g/L) (maksimalna vrednost zavisi od TDS faktora)
Rezolucija manualna: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/l); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/l); 1ppt (g/l); automatska: 1 ppm (mg/l) od 0 do 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/l) od 10.00 do 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) od 100.0 do 400.0 ppt (g/L) automatsko ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) od 0.000 do 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) od 10.00 do 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) od 100.0 do 400.0 ppt (g/L)
Preciznost ± 1% očitavanja ili ± 1 ppm (mg/L)
Kalibracija bazira se na kalibraciji provodljivosti
Otpornost (sa EC sondom) Opseg 0 do 999999 Ω·cm; 0 do 1000.0 kΩ·cm; 0 do 1.0000 MΩ·cm
Rezolucija zavisi od očitavanja otpornosti
Kalibracija bazira se na kalibraciji provodljivosti
Salinitet (sa EC sondom) Opseg 0.00 do 70.00 PSU
Rezolucija 0.01 PSU
Preciznost ±2% očitavanja ili 0.01 PSU
Kalibracija bazira se na kalibraciji provodljivosti
Morska voda (sa EC sondom) Opseg 0.0 do 50.0 σt 015
Rezolucija 0.1%; 0.01 ppm (mg/L)
Preciznost 0.1, σt ,σ0 ,σ15
Kalibracija bazira se na kalibraciji provodljivosti
Rastvorni kiseonik (sa DO sondom) Opseg 0.0 do 500.0%; 0.00 do 50.00 ppm (mg/L)
Rezolucija 0.1%; 0.01 ppm (mg/L)
Preciznost 0.0 do 300.0%: ±1.5% od očitavanja ili ±1.0% šta god je već; 300.0 do 500.0%: ±3% od očitavanja; 0.00 do 30.00 ppm(mg/L): ±1.5ppm od očitavanja ili 0.10 ppm šta god je već; 30.00 ppm(mg/L) do 50.00 ppm(mg/L): ±3% od očitavanja
Kalibracija automatska u jednoj ili dve tačke na 0, 100% ili po izboru
Atmosferski pritisak (sa DO sondom) Opseg 450 do 750 mm Hg; 17.72 do 33.46 Hg; 600.0 do 1132.2 mbar; 8.702 do 16.436 psi; 0.5921 do 1.1184 atm; 60.00 do 113.32 kPa
Rezolucija 0.1 mm Hg; 0.01 Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa
Preciznost ±3 m Hg sa ±15°C temperaturne kalibracije
Kalibracija automatska u jednoj tački
Temperatura Opseg ´-´5.00 do 55.00°C; 23.00 do 131.00°F; 268.15 do 328.15K
Rezolucija 0.01°C; 0.01°F; 0.01K
Preciznost ± 0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K
Kalibracija automatska u jednoj tački po izboru
Dodatne specifikacije Temperaturna kompenzacija automatska od -5 do 55°C (23 do 131°F)
Memorija za čuvanje podataka 45,000 zapisa
Interval čuvanja jedna sekunda do 3 sata
PC Konekcija preko USB-a (sa Hanna PC softverom)
Sredina 0 do 50°C (32 do 122°F); RH 100% IP67
Tip/Životni vek baterije 1.5V AA baterije (4) / približno oko 360 sati kontinuirane upotrebe bez pozadinskog osvetljenja (50 sati sa pozadinskim osvetljenjem)
Dimenzije/Težina 185 x 93 x 35.2 mm, (7.3 x 3.6 x 1.4´´)/ 400 g (14.2 oz.)
Informacije o porudžbini HI98199 je snabden HI829113 pH digitalnom elektrodom sa kablom dužine 4m, pH kalibracionim rastvorima u kesicama, PC softverom, mikro USB kablom, baterijama, sertifikatom o kvalitetu, i uputstvom za rukovanje u koferu
Sonde HI829113 pH digitalna sonda sa 4m (13´)
HI763093 EC digitalna sonda sa 4m (13´)
HI764103 DO digitalna sonda sa 4m (13´)
Dodaci HI710034 narandžasta zaštitna silikonska maska