Specifikacija proizvoda

HI83900 usisni lizimetar ili ekstraktor rastvora iz zemljišta u cilju pripreme uzorka

Lizimetar je idealan za prikupljanje uzoraka tla u blizini korena biljaka. Omogućava ekstrakciju rastvora tla stvaranjem vakuma, dok njegov keramički (sinterovani) vrh omogućava da se može koristiti u svakom tlu na način da ne reaguje sa nutrijentima iz okoline.

Lizimetar može biti korišćen sa fotometrom HI83325.

 1. Gumeni čep
 2. Cev za uzorkovanje tla
 3. Prozirni keramički vrh
 4. Špric 30mL
 5. Gumeni usisni kapilar
 6. Stezaljka

Usisni lizimetar se isporučuje sa:

 • Posudicom za uzimanje uzorka sa poroznim keramičkim vrhom x1
 • “Starter kompletom” za čišćenje (flaša od 120 mL) x1
 • kapilarna gumena cev sa gumenim čepom i držačem  x1
 • Špricem (30 mL) x1
 • Uputstvom za upotrebu x1