Specifikacija proizvoda

Uronjva ORP elektroda

hi201

HI201 je uronjiva ORP elektroda sa ravnim vrhom napravljenim od platnijuma i telom od PVC. Ova elektroda ima BNC konekciju i kabal od 3 metra.

 

 

 

 

Specifikacije

Referentna dupli, Ag/AgCl
Spoj/stopa protoka PTFE
Elektrolit polimer
Maksimalni pritisak 6 bara (25ºC)
Raspon ±2000
Preporučena radna temperatura 20 do 40°C (68 do 104°F)
Tip i oblik vrha elektrode ravan, platnijum
Materijal tela elektrode PVC
Konektor BNC, ženski
Kabal za povezivanje HI 101/3 adapter sa kablom dužine 3 m (9.9’)
Preporučena upotreba Za uronjavanje