Specifikacija proizvoda

Uranjajući držači elektroda

hi60503Uranjajući držači za elektrode namenjeni su:

rezervoare, različite sudeove i kade, kao i za otvorene kanale

Podesivi su na 10cm do 69cm.

 

 

Specifikacije za HI60501

Materijal PVC
Materijal O-prstena NBR (Buna N)
Minimalni nivo uranjanja 10 cm (3.9″)
Maksimalni nivo uranjanja 69 cm (27.1″)
Minimalna temperatura -10°C (14°F)
Maksimalna temperatura +60°C (140°F)