Specifikacija proizvoda

Tester za pH i provodljivost

Značajne karakteristike

  • Vodootporan i dizajniran da pluta
  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • HOLD dugme za “zamrzavanje” očitanih podataka na ekranu
  • BEPS – sistem prevencije greške baterije

pH opseg -2.00 do 16.00 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH tačnost ±0.05 pH
EC opseg 0.00 do 20.00 mS/cm
EC rezolucija 0.01 mS/cm
EC tačnost ±2% F.S.
TDS opseg 0.00 do 10.00 ppt (g/L)
TDS rezolucija 0.01 ppt (g/L)
TDS tačnost ±2% F.S.
Temperatura opseg 0.0 do 60.0°C / 32.0 do 140.0°F
Temperatura rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperatura tačnost ±0.5°C /±1°F
Kalibracija EC/TDS automatska, u jednoj tački na: 12.88 mS/cm, 6.44 ppt (g/L)
Kalibracija pH automatska, u jednoj ili dve tačke uz pomoć dva seta standardnih pufera (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperaturna kompenzacija pH: automatska; EC/TDS: automatska od 0.0 to 2.4% / °C
TDS faktor konverzije 0.45 to 1.00
pH elektroda HI73127 (zamenjiva; uključena pri isporuci)
Vrsta baterije/rok trajanja 1.5V (4) / otprilike 100 časova kontinuirane upotrebe, automatsko isključivanje nakon 8 minuta neaktivnosti
Radna okolina 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha do 100%
Dimenzije 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)
Masa 100 g (3.5 oz.)
Informacije o isporuci HI98130 (Combo) se isporučuje sa HI73127 pH elektrodom i HI73128 alatom za vađenje elektrode, baterijama i uputstvom.