Specifikacija proizvoda

određivanje slobodnog hlora

Test za određivanje slobodnog hlora

HI 3875 je hemijski test komplet koji DPD metodom određuje postojanje slobodnog hlora u srednjem opsegu. U okviru test komplete nalaze se reagensi i sva prateća oprema potrebna za obavljanje testova za određivanje slobodnog hlora.

Opseg 0.0 do 3.5 mg/L (ppm)
Rezolulcija 0.1 mg/L (ppm)
Metod DPD
Broj testova 100
CTK Tip Checker Disc
Težina 984 g
Informacije o poručivanju HI3831F dolazi sa HI93701-0 reagensom za slobodni hlor (100 packets), 500 mL dejonizovane vode, checker disc, staklenim bočicama sa zatvaračima(2), i 3 mL plastičnom pipetom