Specifikacija proizvoda

HI3895 kombinovani hemijski test komplet za poljoprivredu vam omogućava da testirate pH, azot, fosfor i kalijum koji su važni za kvalitet zemljišta. U poljoprivrednim primenama, praćenje kvaliteta zemljišta je izuzetno važno za zdravlje i rast useva.

Nivo pH je odličan vodič za to koje biljke mogu napredovati na određenom terenu, a takođe i pokazati koje đubrivo i kojim koncetracijama treba koristiti.

HANNA brzi test na zemljište omogućava uzgajivačima ekonomičan način da brzo testiraju pH, kao i tri osnovna elementa potrebna za zdraviju biljku: azot (N), fosfor (P) i kalijum (K).

Azot Kolorimetrijski metod
 Opseg tragovi, nizak, srednji, visok

 Hemijska metoda

Ned
 Br testova 10
Fosfor Kolorimetrijska metoda
 Opseg tragovi, nizak, srednji, visok
 Hemijski metod askorbinska kiselina
 Br testova 10
pH Kolorimetrijska metoda
 Opseg 4 do 9 pH (1 pH inkrementi)
 Hemijska metoda pH indikator
Br Testova 10
Kalijum turbidimetrijska metoda
 Opseg tragovi, nizak, srednji, visok
 Hemijski metod tetraphenyl-borate
 Br testova 10
Dimenzije kompleta 113 x 113 x 62 mm
Težina kompleta 105 g
Info o isporuci: HI-3895 sadrži (po 10 each testova za pH, N P & K), 1mL plastična pipeta, test boce (4), karta boja indikatora (4)
Reagensi HI-3895-010 NPK i pH po 10 testova svaki

HI3895 kombinovani hemijski test komplet za poljoprivredu vam omogućava da testirate pH, azot, fosfor i kalijum koji su važni za kvalitet zemljišta. U poljoprivrednim primenama, praćenje kvaliteta zemljišta je izuzetno važno za zdravlje i rast useva.

Nivo pH je odličan vodič za to koje biljke mogu napredovati na određenom terenu, a takođe i pokazati koje đubrivo i kojim koncetracijama treba koristiti.

HANNA brzi test na zemljište omogućava uzgajivačima ekonomičan način da brzo testiraju pH, kao i tri osnovna elementa potrebna za zdraviju biljku: azot (N), fosfor (P) i kalijum (K).