Specifikacija proizvoda

HI38015 je hemijski test komplet zasnovan na titraciji za određivanje hlorida  u okviru dva opsega: od 500 do 10000 mg / L Cl- i od 5000 do 100000 mg / L Cl-. HI38015 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za izvođenje analize. Komplet za testiranje sadrži dovoljno reagensa za obavljanje 100 testova.

Način merenja titracijski
Opseg 500 do 10000 mg/L (ppm) i 5000 do 100000 mg/L (ppm) Cl
Rezolucija 100 mg/L (500 to 10000 mg/L range) i 1000 mg/L (5000 to 100000 mg/L range)
Metod srebro nitrat
Broj testova 100