Specifikacija proizvoda

HI38018 je hemijski test komplet za određivanje koncentracije slobodnog hlora u niskom i srednjem opsegu: 0 do 0,7 mg / L i 0 do 3,5 mg / L. HI38018 se isporučuje u kompletu sa svim reagensima i opremom neophodnom za izvođenje analize, uključujući i Checker® disk za preciznije određivanje od komparatora boje.

 

Testni komplet sadrži dovoljno reagensa za obavljanje 200 testova.

Vrsta merenja

Checker Disc

Opseg

Nizak: 0.00 do 0.70 mg/L (ppm)
Medium Range: 0.0 do 3.5 mg/L (ppm)

Slobodan hlor rezolucija

0.02 mg/L (0.00 do 0.70 mg/L), 0.1 mg/L (0.0 do 3.5 mg/L)

Broj testova

200

Metod

DPD