Specifikacija proizvoda

Test komplet za odrađivanje nitrata

HI3874 je hemijski test komplet koji kadmijum redukcionom metodom meri nitrate. HI3874 se isporučuje zajedno sa svim reagensima i opremom potrebnim za vršenje analiza. Količina reagenasa koja se isporučuje zajedno sa test kompletom dovoljna je za obavljanje 100 testiranja.

Raspon 0 do 50 mg/L (ppm) NO₃⁻-N
Rezolucija 10 mg/L (ppm)
Metod kadmijum redukciona
Broj testova 100
CTK tip kolorimetrijski
Informacije o naručivanju HI3874 test set se isporučuje sa: 100 kesica reagenasa za određivanje nitrata, staklenom kivetom, i  komparatorom boja.