Specifikacija proizvoda

TDS merač

Značajne karakteristike:

Četvoroprstene sonda – četvoropstena sonda koja dolazi uz merač HI8734 nudi raznovrsna i precizna rešenja za merenje TDS-a. Četvoroprstena tehnologija omogućava merenja u znatno širem rasponu dok je tehnologija sa dve probe ograničenija u konekstu raspona. Uz ovu sondu se dobija i PVC zaštita koja garantuje dugotrajnost ukoliko je potrebno vršiti merenja na terenu.

Tri raspona merenja – HI8734 ima opcije 3 raspona merenja TDS-a. Svaki raspon se može odabrati jednostavnim pritiskom na dugme koje se nalazi na meraču što omogućava korisniku da lako menja raspone kada je to potrebno. Merač je programiran da obaveštava korisnika kada vrši merenja van raspona te treba da odabere adekvatan raspon.

TDS faktor – TDS vrednost u vodenom rastvoru je direktno proporcionalna konduktivitetu. Odnos između ova dva parametra zavisi od rastvora koji se meri. HI8734 ima podešen TDS factor na 0.5 jer je to tipična vrednost kod većine rastvora. To znači da je 1 μS/cm jednak 0.5 mg/L (ppm) TDS-a.

Ručna temperaturna kompenzacija – S obzirom da je uticaj temperature na merenje konduktiviteta izuzetno veliki, veoma je značajno da merač ima opciju temperaturne kompenzacije. Korisnik vrši temperaturnu kompenzaciju kod merenja preko dugmeta koje se nalazi na samom meraču. Raspon za temperaturna prilagođavanja kod merenja TDS-a sa HI8734 je od 0 do 50°C (32 to 122°F). HI8734 je programiran na fiksan koeficijent temperaturne kompenzacije β od 2%/°C; ovo znači da prilčagođava merenja konduktiviteta za 2% po promeni temperature rastvora od jednog stepena Celzijusa.

Kalibracija u jednoj tački – HI8734 može biti kalibrisan u jednoj tački sa TDS standardnim rastvorom. Dugme za kalibraciju se nalazi na prednjem delu merača i vrlo je jednostavno izvršiti korekcije kalibracionog rastvora.

Specifikacije

TDS raspon 0.0 do 199.9 mg/L (ppm); 0 do 1999 mg/L (ppm); 0.00 do 19.99 g/L (ppt)
TDS rezolucija 0.1 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt)
TDS preciznost ±1% FS (bez greške sonde)
TDS kalibracija ručna, u jednoj tački
Temperaturna kompenzacija Ručna, od 0 do 50°C (32 to 122°F) sa β = 2%/°C
TDS faktor 0.5
Elektroda/sonda HI76301D četvoroprstena sonda za merenje konduktiviteta

sa DIN priključkom i 1 m (3.3’) kablom

Tip baterije 9V / oko 100 sati kontinuiranog korišćenja
Okolina 0do 50°C (32 do 122°F); RH max 95%
Dimenzije 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”)
Težina 230 g (8.1 oz)
Informacije o naručivanju HI8734 dolazi sa HI76301D sondom za merenje konduktiviteta, HI70032 1382 mg/L (ppm) kalibracionim rešenjem u prahu, baterijom i uputsvima za korišćenje.