Specifikacija proizvoda

Mini titrator za određivanje sumpor dioksida

Značajne karakteristike

  • Klipni sistem za doziranje
  • mV mera
  • Automatska mešalica sa kontrolom brzine
  • Real time grafikoni sa podacima koji se mogu eksportovati
  • Beleženje podataka na zahtev
  • Dobra laboratorijska praksa (GLP)

Opseg Nizak opseg: 1.0 do 40.0 ppm  SO2; Visok opseg: 30 do 400 ppm  SO2
Rezolucija Nizak opseg: 0.1 ppm; Visok ospeg: 1 ppm
Tačnost(@25ºC/77ºF) Nizak opseg: 3% očitane ili ±0.5 ppm, koja god da je veća; Visok opseg: 3% očitane ili  ±1 ppm, koja god da je veća
Zapremina uzorka 50 mL
Metoda Riperova metoda
Princip oksido-redukciona titracija u završnoj tački
Brzina pumpe 10 mL/min
Brzina mešalice 700 rpm
mV Opseg -2000.0 do 2000.0 mV
mV Rezolucija 0.1 mV
mV Tačnost(@25ºC/77ºF) ±1.0 mV
Čuvanje podataka sve do 400 (200 titracija, 200 ORP/mV očitavanja)
Elektroda HI3148B ORP elektroda sa staklenim telom i sa BNC konektorom i 1 m kabla  (uključeno)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  max 95% nekondenzovano
Napajanje 12 VDC strujni  adapter (included)
Dimenzije 235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9”)
Masa 1.9 kg (67.0 oz.)
Informacije o isporuci HI84500-01 (115V) se isporučuje sa  HI3148B ORP elektrodom, HI7082 rastvorom za punjenje elektrode (30 mL), HI84500-50 titrantom niskog opsega (230 mL), HI84500-51 titrantom visokog opsega (230 mL), HI84500-55 standardom za kalibraciju (120 mL), HI84500-60  reagensom za kiseline (230 mL), HI84500-61 reagensom za baze (120 mL), i  HI84500-62 stabilizatorom(50 paketa), 100 mL čaše (2), 20 mL čaše (2), makaze, ventilom za dozne pumpe, 5 mL šricom, 1 mL plastičnom pipetom, komplet cevi (cev za aspiriranje sa titrantom u boci sa čepom, postojem sa mešalicom, kesicama rastvora za čišćenje naslaga vina  (2), kesicama rastvora za čišćenje mrlja od vina (2), 12 VDC strujnim adapterom i uputstvom za upotrebu.