Specifikacija proizvoda

Značajne karakteristike

  • Kompaktan stoni pH metar sa ugrađenom magnetnom mešalicom
  • LCD na dva nivoa – olakšava čitanje i omogućava naizmenično prikazivanje rezultata
  • Prošireni raspon za pH i temperaturu
  • Prikaz temperature u °C ili °F
  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Automatska pH kalibracija
  • Robustan uređaj

Opseg pH -2.00 do 16.00 pH
Opseg Temperatura -5.0 do 105.0°C ili  23.0 do 221.0°F
Rezolucija pH 0.01 pH
Rezolucija Temperatura 0.1°C ili  0.1°F
Tačnost pH ±0.02 pH
Tačnost Temperatura ±0.5°C do 60°C; ±1° do 105°C ili±1°F do 140°; ±2°F do 221°F
Kalibracija pH Automatski u 1 ili 2 tačke sa dva seta pufera pH vrednosti (4.01, 7.01, 10.01 or 4.01, 6.86, 9.18)
Temperaturna kompenzacija Automatski od -5.0 do 105.0°C (23.0 do 221.0°F)
pH elektroda HI1291D sa ugrađenom temperaturnom sondom (uključeno)
Napajanje 12 VDC  strujni adapter (uključen)
Tip baterije/Vek trajanja 1 x 9V baterija/500 sati neprekidne upotrebe(bez mešalice)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F) relativna vlažnost vazduha max. 95%
Dimenzije 190 x 105 x 50 mm (7.5 x 4.1 x 1.9”)