Specifikacija proizvoda

pH merač

Stoni merač za određivanje pH/mV sa CAL Check™

HI2221 je finansijski pristupačan stoni merač za određivanje pH/mV koji ima opciju automatske pH kalibracije do 5 kalibracionih tačaka koja se može izvršiti uz pomoć 7 standardnih pufera. Sva pH očitavanja su automatski temperaturno kompenzovana preko HI7662 temperaturne sonde koja dolazi sa meračem. HI2221 može takođe da određuje oksido-redukujući potencijal (ORP) u mV rasponu uz pomoć ORP elektrode. HI2221 ima dosta korisnih opcija uključujući CAL Check™, čuvanje podataka sa memorijom do 100 očitavanja, GLP (dobra laboratorijska praksa) podaci, kao i mogućnost da se poveže sa računarom preko USB-a i na taj način omogućuje korisniku jednostavan način za organizaciju i upravljanje podacima.

  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Mogućnost čuvanja podataka i njihova jednostavna organizacija i upravljanje
  • CAL Check™

pH

pH raspon -2.0 do 16.0 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH preciznost ±0.01 pH
pH kalibracija automatska, do 5 tačaka kalibracije, dostupni 7 standardnih pH pufera (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45)
pH temperaturna kompenzacija ručna ili automatska od -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
pH CAL Check (dijagnostika elektrode) ima
pH ulazna impedansa 1012 Ω

mV

mV raspon ±699.9 mV; ±2000 mV
mV rezolucija 0.1 mV (±699.9 mV); 1 mV (±2000 mV)
mV preciznost ±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)

Temperatura

Temperatura, raspon -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Temperatura, rezolucija 0.1°C
Temperatura, preciznost ±0.2 °C (ne uključujući grešku sonde)

Generalne specifikacije

pH elektroda HI1131P pH elektroda sa telom od stakla i BNC konekcijom + pin konekcija
Memorija za čuvanje podataka čuvanje podataka na zahtev korisnika, do 100 očitavanja
Povezivanje preko USB-a
Napajanje 12 VDC adapter
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% nekondezovano
Dimenzije 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”)
Informacije o naručivanju HI2221 dolazi sa HI1131P pH elektrodom, HI7662 temperaturnom sondom, HI76404N držačem za elektrodu, HI70004 pH 4.01 pH pufer, HI70007 pH 7.01 pH pufer, HI7071S elektrolitom, HI700661 rastvorom za čišćenje, 12 VDC adapter, i uputstvom za upotrebu.