Specifikacija proizvoda

HI801 iris spektrofotometar omogućava merenja svih talasnih dužine vidljive svetlosti.

Možete prilagođavati metode merenja svojim specifičnim potrebama u širokom rasponu merenja i budete uvereni da ćete dobiti tačne i pouzdane rezultate.

  • iris ima preciznu selekciju talasnih dužina između 340 nm do 900 nm kako bi rezultati bili u potpunost u saglasnosti sa standardima industrije kao što su profesionalne laboratorije, vinarije, tretman voda i mnoge druge
  • Rezultati su konzistentni i tačni zbog optičkog sistema visokog kavliteta i jedinstvenog dizajna.
  • Opcija prilagođavanja uključuje razne veličine i oblike kiveta, korisnički definisane kalibracione krive i metode merenja.

Šifra reagensa

Parametar Raspon Rezolucija Preciznost (na 25 °C) Metod Talasna dužina
Absorbanse 0.000 do 3.000 Abs 0.001 Abs 5 mAbs at 0.000-0.500 Abs
1% na 0.500-3.000 Abs
Alkalnost 0 do 500 mg/L (CaCO3 ) 1 mg/L ±5 mg/L ±5% od očitavanja kolorimetrijski metod 610 nm HI775-26
Alkalnost, slana vode 0 do 300 mg/L (as CaCO3 ) 1 mg/L ±5 mg/L ±5% od očitavanja kolorimetrijski metod 610 nm HI755-26
Aluminijum 0.00 do 1.00 mg/L ( Al3+) 0.01 mg/L ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja Adaptation of the aluminon method. 525 nm HI93712-01
Amonijak, niski raspon 0.00 do 3.00 mg/L (as NH3 -N) 0.01 mg/L ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Nessler method. 420 nm  HI93700-01
Amonijak, srednji raspon  0.00 to10.00 mg/L (as NH3 -N) 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±5% od očitavanja Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler method 420 nm  HI93715-01
Amonijak, visoki raspon  0.0 to 100.0 mg/L (as NH3 -N) 0.1 mg/L ±0.5 mg/L ±5% od očitavanja Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler method 420 nm  HI93733-01
Brom  0.00 do 8.00 mg/L (as Br2 ) 0.01 mg/L ±0.08 mg/L ±3% od očitavanja Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method 525 nm  HI93716-01
Kalcijum 0 do 400 mg/L (as Ca2+)  1 mg/L  ±10 mg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the Oxalate method 466nm  HI937521-01
Kalcijum, slana voda  200 to 600 mg/L (as Ca2+)  1 mg/L  ±6% od očitavanja  Adaptation of the Zincon method 610 nm  HI758-26
HPK, ultara niski raspon 0 to 150 mg/L (as O2 ) 1 mg/L ±5 mg/L or ±4% od očitavanja Adaptation of the USEPA 410.4 420 nm HI93754A-25
HPK, srednji raspon 0 to 1500 mg/L (as O2 ) 1 mg/L ±15 mg/L or ±4% od očitavanja Adaptation of the USEPA 410.4 610 nm HI93754B-25
Chemical Oxygen Demand, High Range 0 to 15000 mg/L (as O2 ) 1 mg/L ±150 mg/L or ±2% od očitavanja Adaptation of the USEPA 410.4 610 nm HI93754C-25
Hlorid  0.0 to 20.0 mg/L (as Cl)  0.1 mg/L  ±0.5 mg/L ±6% od očitavanja  Adaptation of the mercury(II) thiocyanate method 466 nm  HI93753-01
Hlor-dioksid  0.00 to 2.00 mg/L (as ClO2 )  0.01 mg/L  ±0.10 mg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the Chlorophenol Red method 575 nm  HI93738-01
Slobodni hlor, ultra niski raspon  0.000 to 0.500 mg/L (as Cl2 )  0.001 mg/  ±0.020 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G 525 nm  HI95762-01
Slobidni hlor, niski raspon  0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the EPA DPD method 330.5  525 nm  HI93701-01
Slobodni hlor, visoki raspon  0.00 to 10.00 mg/L (as Cl2) 0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the EPA DPD method 330.5  525 nm  HI93734-01
Ukupni hlor, ultra niski raspon  0.000 to 0.500 mg/L (as Cl2 )  0.001 mg/L  ±0.020 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the EPA recommended Method 330.5  525 nm  HI95761-01
Ukupni hlor, niski raspon  0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the EPA DPD method 330.5  525 nm  HI93711-01
Chlorine, Total High Range  0.00 to 10.00 mg/L (as Cl2)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the EPA DPD method 330.5  525 nm  HI93734-01
Chlorine, Total Ultra High Range  0 to 500 mg/L (as Cl2)  1 mg/L  ±3 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-Cl 525 nm  HI95771-01
Chromium (VI), Low Range  0 to 300 µg/L (as Cr(VI))  1 µg/L  ±10 µg/L ±4% od očitavanja  Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687 Diphenylcarbohydrazide method 525 nm  HI93749-01
Chromium (VI), High Range  0 to 1000 µg/L (as Cr(VI))  1 µg/L  ±5 µg/L ±4% od očitavanja na 25 °C  Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687, Diphenylcarbohydrazide method  525 nm  HI93723-01
Color of Water  0 to 500 PCU (Platinum Cobalt Units)  1 PCU  ±10 PCU ±5% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Colorimetric Platinum Cobalt method 420 nm
Copper, Low Range  0.000 to 1.500 mg/L (as Cu)  0.001 mg/L  ±0.010 mg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the EPA method 575 nm  HI95747-01
Copper, High Range  0.00 to 5.00 mg/L (Cu)  0.01 mg/L  ±0.02 mg/L ±4% od očitavanja  Adaptation of the EPA method  575 nm  HI93702-01
Cyanide  0.000 do 0.200 mg/L (CN)  0.001 mg/L  ±0.005 mg/L ±3% od očitavanja  Pyridine-Pyrazalone  610 nm  HI93714-01
Cyanuric Acid  0 do 100 mg/L (CYA)  1 mg/L  ±1 mg/L ±15% od očitavanja  Adaptation of the turbidimetric method  525 nm  HI93722-01
Fluoride, Low Range  0.00 do 2.00 mg/L (F)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, SPADNS method 575 nm  HI93729-01
Fluoride, High Range  0.0 do 20.0 mg/L (F)  0.1 mg/L  ±0.5 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, SPADNS method  575 nm  HI93739-01
Hardness, Calcium  0.00 do 2.70 mg/L (CaCO3 )  0.01 mg/L  ±0.11 mg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Calmagite method  525 nm  HI93720-01
Hardness, Magensium  0.00 do 2.00 mg/L (CaCO3 )  0.01 mg/L  ±0.11 mg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, EDTA Colorimetric method  525 nm  HI93719-01
Hardness, Total Low Range  0 do 250 mg/L (CaCO3 )  1 mg/L  ±5 mg/L ±4% od očitavanja  Adaptation of the EPA recommended method 130.1 466 nm  HI93735-00
Hardness, Total Medium Range  200 do 500 mg/L (CaCO3 )  1 mg/L  ±7 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the EPA recommended method 130.1 466 nm  HI93735-01
Hardness, Total High Range  400 do 750 mg/L (CaCO3 )  1 mg/L  ±10 mg/L ±2% od očitavanja  Adaptation of the EPA recommended method 130.1  466 nm  HI93735-02
Hydrazine  0 do 400 µg/L (N2H4 )  1 µg/L  ±4% of full scale reading  Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, method D1385, p-Dimethylaminobenzaldehyde method  466 nm  HI93704-01
Iodine  0.0 do 12.5 mg/L (I2)  0.1 mg/L  ±0.1 mg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method  525 nm  HI93718-01
Iron, Low Range  0.000 do 1.600 mg/L (Fe)  0.001 mg/L  ±0.010 mg/L ±8% od očitavanja  Adaptation of the TPTZ Method  575 nm  HI93746-01
Iron, High Range  0.00 do 5.00 mg/L (Fe)  0.01 mg/L  ±0.04 mg/L ±2% od očitavanja  Adaptation of the EPA Phenanthroline method 315B, for natural and treated waters  525 nm  HI93721-01
Magnesium  0 do 150 mg/L (Mg2+)  1 mg/L  ±5 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the Calmagite method  466 nm  HI937520-01
Manganese, Low Range  0 do 300 µg/L (Mn)  1 µg/L  ±10 µg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the PAN Method  575 nm  HI93748-01
Manganese, High Range  0.0 do 20.0 mg/L (Mn)  0.1 mg/L  ±0.2 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Periodate method 525 nm  HI93709-01
Maple Syrup  0.00 do 100.00 %T  0.01 %T  ±3% od očitavanja  Direct measure  560 nm  HI93703-57
Molybdenum  0.0 do 40.0 mg/L (Mo6+)  0.1 mg/L  ±0.3 mg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the mercaptoacetic acid method  420 nm HI93730-01
Nickel, Low Range  0.000 do 1.000 mg/L (Ni)  0.001 mg/L  ±0.010 mg/L ±7% od očitavanja  Adaptation of the PAN method  575 nm  HI93740-01
Nickel, High Range  0.00 do 7.00 g/L (Ni)  0.01 g/L  ±0.07g/L ±4% od očitavanja  Adaptation of the photometric method  575 nm  HI93726-01
Nitrate  0.0 do 30.0 mg/L (NO3 – N)  0.1 mg/L  ±0.5 mg/L ±10% od očitavanja  Adaptation of the cadmium reduction method 525 nm  HI93728-01
Nitrate, Chromotropic Acid  0.0 do 30.0 mg/L ( N03-N) 0.1 mg/L ±1.0 mg/L or ±3% od očitavanja  Chromotropic acid method  410 nm  HI93766-50
Nitrite, Marine Ultra Low Range  0 do 200 µg/L (N02-N)  1 µg/L  ±10 µg/L ±4% od očitavanja  Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1  466 nm  HI764-25
Nitrite, Low Range  0 do 600 µg/L (NO2-N)  1 µg/L  ±20 µg/L ±4% od očitavanja  Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1  466 nm HI93707-01
Nitrite, High Range  0 do 150 mg/L (NO2)  1 mg/L  ±4 mg/L ±4% od očitavanja  Adaptation of the Ferrous Sulfate method  575 nm  HI93708-01
Nitrogen, Total Low Range  0.0 do 25.0 mg/L (N)  0.1 mg/L  ±1.0 mg/L or ±5% od očitavanja  Chromotropic acid method  420 nm  HI93767A-50
Nitrogen, Total High Range  10 do 150 mg/L (N)  1 mg/L  ±3 mg/L or ±4% od očitavanja  Chromotropic acid method  420 nm  HI93767B-50
Oxygen, Dissolved  0.0 do 10.0 mg/L (O2 )  0.1 mg/L  ±0.4 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Azide modified Winkler method  420 nm  HI93732-01
Oxygen Scavengers (Carbohydrazide)  0.00 do 1.50 mg/L (Carbohydrazide)  0.01 mg/L  ±0.02 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the iron reduction method  575 nm  HI96773-01
Oxygen Scavengers (Diethylhydroxylamine)(DEHA)  0 do 1000 µg/L (DEHA)  1 µg/L  ±5 µg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the iron reduction method  575 nm  HI96773-01
Oxygen Scavengers (Hydroquinone)  0.00 do 2.50 mg/L ( Hydroquinone)  0.01 mg/L  ±0.04 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the iron reduction method  575 nm  HI96773-01
Oxygen Scavengers (Iso-ascorbic Acid)  0.00 do 4.50 mg/L (Iso-ascorbic acid)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3 % od očitavanja  Adaptation of the iron reduction method  575 nm  HI96773-01
Ozone  0.00 do 2.00 mg/L ( O3 )  0.01 mg/L  ±0.02 mg/L ±3% od očitavanja  Colorimetric DPD Method  525 nm  HI93757-01
pH  6.5 do 8.5 pH  0.1 pH  ±0.1 pH  Adaptation of the Phenol Red method  525 nm  HI93710-01
Phosphorus, Marine Ultra Low Range  0 do 200 µg/L (P)  1 µg/L  ±5 µg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, Ascorbic Acid method  610 nm  HI736-25
Phosphate, Low Range  0.00 do 2.50 mg/L (PO4 3-)  0.01 mg/L  ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja  Adaptation of the Ascorbic Acid method  610 nm  HI93713-01
Phosphate, High Range  0.0 do 30.0 mg/L (PO4 3-)  0.1 mg/L  ±1.0 mg/L ±4% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Amino Acid method  525 nm  HI93717-01
Phosphorous, Reactive Low Range 0.00 do 1.60 mg/L (as P) 0.01 mg/L ±0.05 mg/L or ±4% od očitavanja Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid method. 610 nm HI93758A-50
Phosphorous, Reactive High Range 0.0 do 32.6 mg/L (P) 0.1 mg/L ±0.5 mg/L or ±4% od očitavanja Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P C, vanadomolybdophosphoric acid method. 420 nm HI93763A-50
Phosphorous, Acid Hrdyolyzable 0.00 do 1.60 mg/L (as P) 0.01 mg/L ±0.05 mg/L or ±5% od očitavanja Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid method. 610 nm HI93758B-50
Phosphorous, Total Low Range 0.00 do 1.15 mg/L (P) 0.01 mg/L ±0.05 mg/L or ±6% od očitavanja Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid method. 610 nm HI93758C-50
Phosphorous, Total High Range 0.0 do 32.6 mg/L (as P) 0.1 mg/L ±0.5 mg/L or ±5% od očitavanja Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P C, vanadomolybdophosphoric acid method. 420 nm HI93763B-50
Potassium, Low Range  0.0 do 20.0 mg/L (K)  0.1 mg/L  ±2 mg/L ±7% od očitavanja  Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method  466 nm  HI93750-01
Potassium, Medium Range  10 do 100 mg/L (K)  1 mg/L  ±10 mg/L ±7% od očitavanja  Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method  466 nm  HI93750-01
Potassium, High Range  20 do 200 mg/L (K)  1 mg/L  ±20 mg/L ±7% od očitavanja  Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method  466 nm  HI93750-01
Silica, Low Range  0.00 do 2.00 mg/L (SiO2 )  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D859, Heteropoly Molybdenum Blue method  610 nm  HI93705-01
Silica, High Range  0 do 200 mg/L (SiO2 )  1 mg/L  ±1 mg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the USEPA Method 370.1 for drinking, surface and saline waters, domestic and industrial wastes and Standard Method 4500-SiO2  466 nm  HI96770-01
Silver  0.000 do 1.000 mg/L (Ag)  0.001 mg/L  ±0.020 mg/L ±5% od očitavanja  Adaptation of the PAN method  575 nm  HI93737-01
Sulfate  0 do 150 mg/L (SO42-)  1 mg/L  ±5 mg/L ±3% od očitavanja  Sulfate is precipitated with barium chloride crystals  466 nm  HI93751-01
Surfactants, Anionic  0.00 do 3.50 mg/L (SDBS)  0.01 mg/L  ±0.04 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the USEPA method 425.1 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 5540C, Anionic Surfactants as MBAS  610 nm  HI95769-01
Zinc  0.00 do 3.00 mg/L (Zn)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja  Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Zincon method  575 nm  HI93731-01
**  Reagents for 50 tests.†  Unless noted otherwise, all reagent codes ending with -01 are for 100 tests.