Specifikacija proizvoda

Set testova za određivanje kiselosti

HI3820 je hemijski set testova kojima se određuje kiselost titracijom sa natrijum hidroksidom. HI3820 se isporučuje sa svim neophodnim reagensima i opremom za izvođenje 110 testova.

Opseg od 0 do 100 mg/L (ppm) CaCO₃; od 0 do 500 mg/L (ppm) CaCO₃
Rezolucija 1 mg/L (od 0 do 100 mg/L opseg); 5 mg/L (od 0 do 500 mg/L opseg)
Metoda indikator metil oranž / fenolftalein
Broj testova 110
Vrsta analize Titracija
Informacija o isporuci HI3820 test set se isporučuje sa 10 mL reagensa za dehlorinaciju, bromofenol plavo indikatorom, fenolftalein indikatorom, titrantom za kiselost, sudom od 10 mL, sudom od 50 mL i kalibrisanim špricom.