Specifikacija proizvoda

testiranje kvaliteta vode

Testiranje kvaliteta vode


HI3817
set testova pruža sve šta je neophodno za precizno ispitivanje kvaliteta vode. Sa ovim kompletom možete pratiti: alkalnost, hloride, tvrdoću vode, gvožđe, pH i sulfate.

Baznost (kao CaCO?) Metoda titracija
Opseg 0-100 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)
Najmanji porast 1 mg/L (ppm); 3 mg/L (ppm)
Hemijska metoda fenolftalein/bromofenol plavo
Broj testova 110
Hloridi Metod titracija
Opseg 0-100 mg/L (ppm); 0-1000 mg/L (ppm)
Najmanji porast 1 mg/L (ppm); 10 mg/L (ppm)
hemijska metoda sa živa(II) nitratom
Broj testova 110
Tvrdoća (as CaCO?) Metod titracija
Opseg 0.0-30.0 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)
Najmanji porast 0.3 mg/L (ppm); 3 mg/L (ppm)
Hemijska metoda EDTA
Broj testova 100
Gvožđe Metod kolorimetrijski
Opseg 0-5 mg/L (ppm)
Najmanji porast 1 mg/L (ppm)
Hemijski metod fenantrolin
broj testova 50
pH Metod elektrosnki pH tester
Opseg 0.0-14.0 pH
Najmanji porast 0.1 pH
Broj testova Vek trajanja merača
Sulphite (as Na?SO?) Metod titracija
Opseg 0.0-20.0 mg/L (ppm); 0-200 mg/L(ppm)
Najmanji porast 0.2 mg/L (ppm); 2 mg/L (ppm)
hemijska metoda jodometrijska
Broj testova 110