Specifikacija proizvoda

Unapred definisana podešavanja temperature – grejač epruveta poseduje dva unapred definisana temperaturna profila na 150ºC (221ºF) i 105ºC (301ºF) koji se mogu odabrati pritiskom na dugme.

Temperaturna upozorenja – HI839800 upozorava korisnike u slučaju da je temperatura bloka grejanja iznad ili ispod zadate temperature. Ikona tajmera podseća korisnike da sačekaju dok se blok za grejanje ne ohladi ili zagreje pre ubacivanja svojih uzoraka.

Ugrađen tajmer –  ugrađen tajmer od 180 minuta omogućava korisnicima da lako odaberu traženo vreme digestije  jednostavnim odabirom strelice na gore ili na dole. Jednom kad je vreme podešeno i grejni element postane stabilan, pritiskom START dugmetapočinje proces digestije.

Indikatori svetla – Tri LED svetiljke se nalaze na uređaju  HI839800. Zeleno LED svetlo  ukazuje na to da je grejač uključen, žuto LED svetlo ukazuje na to  da se grejač aktivno zagreva kako bi podesio temperaturu; crveno LED svetlo ukazuje kada grejač dostigne temperaturu iznad  50ºC, podsećajući korisnika da je grejni element od aluminijuma topao.

Zaštita od pregrevanja – HI839800 sadrži termički osigurač koji sprečava pregrevanje. Ako dođe do pregrevanja, grejač se automatski gasi sve LED svetlosne indikatore.

Priključak za temperaturnu sondu –  Kao dodatak za 25 mesta u aluminijumskom grejnom bloku, mali priključak je dostupan za temperaturnu sondu  ukoliko korisnici žele da verifikuju visinu temperature ovog grejnog bloka.

Dva režima rada – HI839800 poseduje dva operativna režima: u stanju mirovanja i u stanju grejanja. Režim mirovanja je uobičajeni režim u kom grejač meri i prikazuje trenutnu temperaturu,  želejnu temperaturu, podešava reakciono vreme i oznaku režima mirovanja. Režim grejanja se aktivira kada korisnici pritisnu START dugme; počinje kada se aktivira grejanje i nastavlja se tokom odbrojavanja tajmera.

LCD ekran – Temperatura bloka se kontinuirano prikazuje i lako očitava na LCD ekranu , čak i kada program sa aktivnom temperaturom nije pokrentu.  Sve relevantne informacije dodatku temperature su lako vidljive tokom režima mirovanja i režima grejanja.

Poruka o greškama – Poruke na ekranu upozoravaju korisnika na probleme koji se odnose na visoku ili nisku temperaturu , zagrejanu površinu ili  probleme sa funkcionisanjem grejnog sistema.

Temperatura reakcije 105°C ili 150°C (221°F ili 302°F)
Stabilnost temperature ±0.5°C
Temperatura, opseg -10°C do 160°C
Temperatura, tačnost ±2°C (@ 25°C)
Kapacitet 25 bočica (dijametra 16 x 100 mm), 1 priključak za referentu elektrodu od nerđajućeg čelika
Vreme zagrevanja 10 do 15 minuta, u zavisnosti od odabrane temperature
Vreme rada određeno (0 do 180 minutes) ili neodređeno
Blok aluminijumski
Radno okruženje 5 do 50°C (41 do 122°F)
Napajanje HI 839800-01 115 Vac; 60 Hz; 250 W
Dimenzije 190 x 300 x 95 mm (7.5 x 11.8 x 3.7″)
Masa približno 4.8 kg (10.6 lb)
Informacije o isporuci HI839800 reaktor za pripremu uzoraka se isporučuje sa strujnim kablom i uputstvom za upotrebu.