Specifikacija proizvoda

Reagensi za određivanje fosfata, veliki opseg,  Checker®

hi171725

  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Visoka čistoća hemikalija
  • Označeno sa datum isteka i serijskim brojem za praćenje