Specifikacija proizvoda

Reagensi za određivanje fosfata, niski opseg, Checker®

  • hi713Unapred pripremljeni reagensi za lakšu upotrebu Fosfor Checkera
  • Reagensi pripremljeni sa čistim hemikalijama
  • Oznake roka upotrebe i serijskog broja radi lakšeg praćenja i identifikacije