Specifikacija proizvoda

Reagensi za određivanje amonijaka, veliki opseg, Checker® HC

hi73325

 

Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu

Visoka čistoća hemikalija

Označeno sa datum isteka i serijskim brojem za praćenje