Specifikacija proizvoda

Reagensi za određivanje amonijaka, srednji opseg, Checker®

hi715

  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Visoka čistoća hemikalija
  • Označeno sa datum isteka i serijskim brojem za praćenje