Specifikacija proizvoda

Reagensi za određivanje amonijaka, niski opseg, Checker® HC

hi700Unapred pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu

Pripremljeni sa hemikalijama visoke čistoće

Datum isteka roka i identifikacioni broj proizvođača označeni na pakovanju radi lakšeg praćenja