Specifikacija proizvoda

Rastvor za čuvanje elektrode (500 mL)

hi70300Posebno formulisanje sa ciljem smanjenja mikrobiološkog rasta i osmotskog/difuznog efekta između rastvora i unutrašnje reference elektrolita

Namenjen posebno za pH i ORP elektrode

Jasno označen datum isteka roka i identifikacioni broj proizvođača