Specifikacija proizvoda

Radna jon - selektivna elektroda

Jon-selektovna elektroda za olovo – sulfat

HI4012 je čvrsta, radna jon-selektivna elektroda (ISE) za utvrđivanje olova (Pb2+) u rastvorima i detektuje sulfate u procesu titracije. Membrana za olovo sulfat detektuje promenu potencijala usled razmene jona između membrane i rastvora. Unutrašnji delovi membrane se nalaze unutar izdržljivog tela elektrode napravljenog od izdržljivog epoksida.

HI4012 je idealna za primenu u oplati i minitoringu životne sredine.

Značajne karakteristike

Fiksirani senzorni moduli – Radne ISE elektrode za čvrsta stanja detektuju slobodne jone u rastvoru. Membrana sa  je pričvršćena za polućeliju fluorida preko fiksiranog senzornog modula kako bi se omogućila jednostavnost u korišćenju.

Izdržljivo telo od epoksida – Telo radne ISE elektrode je napravljeno od izdržljivog epoksida smole.

BNC priključak – HI4012 univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Senzor elektrode za čvrsta stanja detektuje struju nastalu usled izmene jona između rastvora i neorganske membrane. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode čvrsta; polućelijska
Raspon merenja Olovo (Pb2+) 0.1M do 1•10-6M, 20,700 do 0.21 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 4 do 7
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib +27 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elekrode epoksid
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC