Specifikacija proizvoda

Radna jon-selektivna elektroda za određivanje kalcijuma

Radna jon-selektivna elektroda za kalcijum

HI4004 je radna jon-selektivna elektroda (ISE) za utvrđivanje kalcijuma u rastvorima. Na PVC membrani, izgrađenoj od organskog jonoizmenjivača, nastaje promena potencijala usled razmene kalcijumovih jona između organskog polimera i uzorka.Unutrašnji delovi membrane se nalaze unutar izdržljivog tela elektrode napravljenog od izdržljivog epoksida.

The HI4004 je idealna za primene u raznim industrijama – prehramrena industrija, poljoprivredu i u analizi vode.

 

Značajne karakteristike

Lako zamnjive membrane – Radne ISE elektrode sa tečnom membrane su elektrode koje detektuju slobodne jone u rastvoru. Ovaj tip ISE elektroda su dizajnirane tako da su vrlo lako zamenljive membrane na njima.

Izdržljivo telo od epoksida – Telo radne ISE elektrode je napravljeno od izdržljivog epoksida smole.

BNC priključak – HI4103 ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Tečna membrane jon-selektivne elektrode detektuje struju nastalu usled razmene jona između rastvora i polimera membrane koja sadrži organske jone smole. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode Polimer membrane; polućelijska
Raspon merenja Calcium (Ca2+) 1.0M do 3•10-6M, 40,080 do 0.12 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 4 do 10
Temperaturni raspon 0 to 40 °C
Nagib +28 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode epoxy, PVC
Kabal koaksijalni od 1 m (3.3’)
Konekcija BNC